mosaik-desktop-1-left-ny
mosaik-desktop-1-right-ny

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er alfa og omega for din trivsel på jobbet.

AMR-repræsentant

En arbejdsmiljørepræsentant er de ansattes talerør til ledelsen i spørgsmål om arbejdsmiljøforhold.

Hjælp til arbejdsmiljøet

Hvis du har brug for et godt råd om arbejdsmiljø, kan du altid henvende dig hos din lokale 3F-fagforening. Du kan også læse en masse om arbejdsmiljø på nettet.

Trivsel på jobbet

At trives på jobbet betyder blandt andet, at man oplever, at arbejdet er inspirerende, lærerigt, udviklende og sjovt.

APV (Arbejdspladsvurdering)

Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt redskab i arbejdet for et stadigt bedre arbejdsmiljø.

Personalepolitik

Det er et vigtigt element i det psykiske arbejdsmiljø, at din arbejdsplads har en nedskrevet personalepolitik.

Ensidigt arbejde og tunge løft

Dine arbejdsforhold skal være indrettet, så risikoen for nedslidning er mindst mulig.

Stress

Et passende arbejdstempo og god trivsel på arbejdet er afgørende for at undgå stress.

Nedslidning

Nedslidning på jobbet skal forebygges. Derfor skal dit arbejde tilrettelægges, så du ikke bliver syg af det.

Alkohol, medicin og narkotika

Er du eller din kollega afhængig af alkohol, medicin eller narkotika, er der hjælp at hente.

Skiftende arbejdstider

Værd at vide, når du arbejder om natten eller har skiftende arbejdstider.

Alene på jobbet

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke arbejde alene. Der kan dog opstå situationer, hvor du bliver nødt til at være alene på jobbet.

Indeklima

Indeklimaet har stor indflydelse på vores arbejdsmiljø og evne til at arbejde effektivt.

Støj og vibrationer

Arbejder du under støjbelastning, er der klare regler for din sikkerhed.

Kemikalier

Arbejder du med farlige kemikalier, skal farerne være beskrevet og registreret i APV’en.

Arbejdsmiljøorganisationen

Alle virksomheder skal have et organiseret samarbejde om arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøtest

Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Test arbejdsmiljøindsatsen

Regler for hviletid (11 timers reglen)

Der er regler for arbejdstid og hviletid. Hvileperioden skal være på mindst 11 sammenhængende timer, men kan dog nedsættes.

Stresstest

Er du stresset? Tag testen. Stress er ubehageligt og kan udvikle sig til både fysiske og psykiske sygdomme.

mobil 1