Voksenlærling

uddannelse som voksen

  • Fik du ikke svendebrev som helt ung?
  • Tag læretiden nu – og på fastlagt og overskuelig tid.
  • Der bliver brug for flere faglærte i fremtiden.

Hvis du er fyldt 25 år og ønsker at dygtiggøre dig inden for dit eget eller et nyt arbejdsområde, så kontakt AF for, at høre om dine muligheder for at blive voksenlærling.

AF har mulighed for, at bevilge tilskud til virksomhederne, så de kan ansætte voksenlærlinge inden for bestemte områder.

Kontakt AF for, at høre nærmere om dine muligheder for, at komme i lære som voksen!

Når voksne går i gang med et læreforhold, har de en anden ballast end de unge. De har praktiske erfaringer og livserfaring.

Voksenerhvervsuddannelse er tilrettelagt som vekseluddannelse og med uddannelseskontrakt ganske som de unge.

Men uddannelsestiden er kortere, og undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i de voksnes arbejdsplads- og livserfaringer.

Når du starter som voksenlærling, får du en løn, der mindst svarer til overenskomstmæssig mindsteløn for en ikke faglært inden for det pågældende område.

Der er gode tilskudsordninger til de virksomheder, der tager voksenlærlinge.

Nærmere oplysning om tilskud til voksenlærlinge kan findes på www.aer.dk, som er Arbejdsgivernes Elevrefusions hjemmeside

 

 


Læs op
Print
Send

Tilmeld nyhedsbrev

 

Meld dig ind

Meld dig ind

Få en stærk fagforening i ryggen. 3F er en fagforening med både hjerte og fornuft.
Læs mere.

Gode links

Her kan du hurtigt få svar på dine spørgsmål

Her kan du hurtigt få svar på dine spørgsmål

Her kan du nemt få tjekket dine lønsedler og din ansættelseskontrakt

Mit 3F


3F Holbæk-Odsherred·Spånnebæk 10·4300 Holbæk· Tlf: 70300914· Fax: · E-mail: holbaek-odsherred@3f.dk·http://www.3f.dk/holbaek-odsherred