A-kassen

FAGLIG FÆLLES A-KASSE ODENSE

Den fælles A-kasse er for medlemmerne i :

  • 3F Odense Transport
  • 3F Odense Industri
  • 3F Odense GOPS

 

Adresse      

Skibhusvej 52B, 2.sal
Postboks 919
5100 Odense C       

Telefon

70 300 812

Fax

70 300 819

 

DINE SAGSBEHANDLERE I A-KASSEN ER

A-kasseleder  Johnny Eslykke
Souschef
         Vagn Jørgensen

Arbejdsområder: Efterløn; beviser, ansøgning, udbetaling og halvårserklæringer.


VEJLEDERGRUPPEN
Arbejdsområder: Alle samtaler omkring CV, indplacering/information, rådighedssamtaler og uddannelsesplaner.

Johnny Laursen

Cpr.nr.  01-10

Anette Iversen

Cpr.nr.  11-20

Leif Christiansen

Cpr.nr.  21-31

 

SAGSBEHANDLERGRUPPEN
Arbejdsområder: Ledighedserklæringer, jobplaner og VEU, samt beregning af dagpenge, feriedagpenge og udbetaling af dagpenge/aktiveringsydelse. 

Lykke Post

Ledighedserklæring, Ferie, Jobplaner

Nina Jørgensen

Ledighedserklæring, AMU/VEU

Susanne Jensen

Ledighedserklæring, AMU/VEU

 

 

Find alt om a-kasse regler
http://www.3f.dk/a-kasse.  Du kan blandt andet læse om efterløn,  sådan melder du dig ledigdagpengesatser,  rådighed og  CV.


Personlig rådgivning
Kontakt os på 70300812, hvis du har behov for personlig vejledning om a-kasse.

 

Mit 3F
www.mit3f.dk kan du taste dagpengekort og andre ydelseskort og indsende efterlønserklæringer.
Du skal logge på med NemID.UDBETALINGSKALENDER
Oversigt over månedlige udbetalinger af dagpenge, orlovsydelse og efterløn.

Gælder for alle udbetalinger fra A-kassen.
Alle ordninger udbetales bagud med 4 henholdsvis 5 uger, således at hver udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i måneden.

Periode

Uge nr.

Til rådighed

24/11 – 21/12

48-51

24.12.2014

BEMÆRK:

I december vil det være muligt at indsende/taste dagpengekort allerede fra den 19. december, kl.8.00.
Har du indsente/tastet dagpengekortet senest 21. december 2014, skulle dagpengene meget gerne være til dispostion den 23. decemer 2014.

Udbetalingsperioder 2015

 Periode  Uge nr.  Til rådighed
 22/12 - 18/1  52-03  22.01.2014
 19/1   - 15/2  04-07  19.02.2015
 16/2   - 22/3  08-12  26.03.2015
 23/3   - 19/4  13-16  23.04.2015
 20/4   - 17/5  17-20  21.05.2015
 18/5   - 21/6  21-25  25.06.2015
 22/6   - 19/7  26-29  23.07.2015
 20/7   - 23/8  30-34  27.08.2015
 24/8   - 20/9  35-38  24.09.2015
 21/9   - 18/10  39-42  22.10.2015
 19/10 - 22/11  43-47  26.11.2015
 23/11 - 20/12  48-51  23.12.2015

 

 


Læs op
Print
Send

Hvis du bliver ledig

På din første ledighedsdag skal du 

Henvende dig personligt i A-kassen

I A-kassen skal du udfylde nogle papirer, og have en vejledning i de gældende dagpengeregler, rådighedsbestemmelser m.v.

Du skal medbringe:

  • Din opsigelse / ansættelseskontrakt

 

Optjeningskravet for at få dagpenge er 1.924 arbejdstimer indenfor 3 år.
Herefter kan der udbetales dagpenge i maks. 2 år. 


DAGPENGESATSER 2014
Max. satsen for dagpenge (fuld tid) er 815 kr. om dagen / 4.075 kr. om ugen.
For at opnå højeste dagpengesats i 2014, skal din timeløn være mindst 133,01 kr.

DAGPENGESATS 2013
Max. satsen for dagpenge (fuld tid) er 801 kr. om dagen / 4.005 kr. om ugen.
For at opnå højeste dagpengesats i 2013, skal din timeløn være mindst 130,65 kr.

 

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ARMY
Medlemmer der opbruger deres dagpengeret fra og med 6. januar 2014 til og med 3. juli 2016, og medlemmer, der opbruger deres ret til uddannelsesydelse kan blive omfattet af ARMY.

Frem mod 2016 bliver ARMY udfaset. Det sker ved, at der hvert halve år med start i 2013 skæres 3 måneder af den periode, hvor man kan få ydelsen.
For at få ARMY skal man være medlem af a-kassen som fuldtidsforsikret.

Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefælles indtægt.
Ydelse udgør i 2014; 3.260 kr. om ugen, hvis du har forsørgerpligt, og 2.445 kr. for alle andre.

Har du ret til seniorjob, og opbruger dagpengeretten i perioden, får du første ret til seniorjob, når du har opbrugt retten til ARMY.

Yderligere spørgsmål - Få alle svarene i 3FA Odense

 

OMREGNINGSTABEL
Hvis du er på dagpenge, og har arbejde ved siden af, skal du skrive minutterne som i omregningstabellen.

F.eks. løn for 4 timer og 38 minutter - skrives på dagpengekortet som 4,63 time.

Find omregningstabellen HER

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Meld dig ind

Meld dig ind

Få en stærk fagforening i ryggen. 3F er en fagforening med både hjerte og fornuft.
Læs mere.

Gode links


3F Odense Transport·Skibhusvej 52 B, 2.Sal·5100 Odense C· Tlf: 70300812· Fax: 70300813· E-mail: odense-transport@3f.dk·http://www.3f.dk/odense-transport