Arbejde i et andet EU/EØS land

Som hovedregel skal du være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder.

Når du arbejder i udlandet, skal du som hovedregel være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder. Du skal selv sørge for at blive medlem af forsikringen – spørg den offentlige arbejdsformidling i det pågældende land, hvis du er i tvivl.

Hvis du ikke kan omfattes af en arbejdsløshedsforsikring i det pågældende land, skal du kræve at få det på skrift. Meddelelsen skal afleveres til din danske a-kasse, der så afgør, om du kan bevare dit medlemskab i Danmark.

Der gælder særlige regler for medlemskab og optagelse, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller er beskæftiget med:

  • transport af personer eller gods imellem flere EØS-lande
  • skibsfart
  • fiskeri.

Som hovedregel skal du være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor virksomheden har sit hjemsted, eller i det land, hvis flag skibet fører.

Reglerne er dog så specielle, at du altid bør kontakte din afdeling for en nærmere afklaring, inden du begynder at arbejde inden for disse områder.

Undtagelser for udsendte

Hvis du bliver udsendt for at arbejde for en dansk arbejdsgiver i et andet EØS-land, kan du kun bevare medlemskabet i din danske a-kasse, hvis din udsendelse er godkendt af Udbetaling Danmark.