Dagpenge med til et andet EU/EØS-land

For at du kan få dine dagpenge med til et andet EU/EØS-land, skal du udfylde en ansøgning, som du kan få i din lokale 3F a-kasse.

Du kan godt rejse til et andet EU/EØS-land, når du får dagpenge, men husk at sætte dig ind i reglerne først.

EU-landene samarbejder med andre europæiske lande om social sikring i den såkaldte EØS-aftale (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde). EØS-landene er en samlebetegnelse for alle EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. Schweiz og Færøerne er ikke EØS-lande, men behandles som hovedregel efter EØS-reglerne.

Hvis du er berettiget til at modtage dagpenge i Danmark, og hvis du har været ledig i mindst fire uger, har du mulighed for at få dagpenge i op til 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. I særlige tilfælde kan vi dispensere fra kravet om 4 ugers ledighed.

For at få en blanket EØS1 - Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (PD U2), skal du henvende dig i din lokale 3F a-kasse. Du kan også finde blanketten på Danske A-kassers hjemmeside og udfylde en ansøgning.

Det er vigtigt, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark, indtil du skal rejse. Det betyder, at du aktivt skal søge arbejde her i landet, og at du ikke rejser før den dato, du skriver på ansøgningsblanketten.

Du skal være jobsøgende

Der kan være forskellige regler og hensyn i de enkelte lande, men fælles for dem alle er, at du senest på 7. dagen inklusive afrejsedagen i Danmark tilmelder dig arbejdsformidlingskontoret i EØS-landet. Du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde, også selvom du kun får udbetalt dagpenge som deltidsforsikret.

Får du arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal du forsikres i det pågældende land. Læs mere om forsikring her.

Hvis du ikke finder arbejde, skal du komme tilbage til Danmark og tilmelde dig på jobcentret senest den sidste dag i arbejdssøgningsperioden, ellers mister du retten til dagpenge og kan først generhverve den, når du kan dokumentere 296 timers arbejde inden for 12 uger/tre måneder for fuldtidsforsikrede og 148 timer for deltidsforsikrede.

Kontakt altid din lokale 3F a-kasse, inden du rejser og få at vide, hvilke rettigheder og pligter der gælder for dig.