Færøerne

På Færøerne er du som lønmodtager omfattet af en obligatorisk arbejdsløshedsforsikring, og du skal derfor udmeldes af den danske a-kasse, hvis du arbejder på Færøerne.

Når du kommer fra Færøerne eller vender tilbage til Danmark, kan din medlemsanciennitet og arbejdet på Færøerne medregnes i vurderingen af, om du opfylder betingelserne for at få udbetalt dagpenge. Det er dog en forudsætning, at du søger om optagelse i den danske a-kasse senest otte uger efter, at du er udmeldt af den færøske forsikring.
Hvis du kommer fra Færøerne skal du inden du forlader Færøerne søge om dagpenge under arbejdssøgning i Danmark (PD U2) fra den Færøske a-kasse ALS.

Dagpenge med til Færøerne

Du kan medtage dine danske dagpenge under arbejdssøgning på Færøerne efter de samme regler som gælder ved EØS/EU lande – se mere under Dagpenge med til et andet EU/EØS-land.