Når du skal arbejde i udlandet

Har du fået arbejde i udlandet, er der en række andre regler, som kan omhandle dig. 

Aftalen om det Europæisk-Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen) regulerer forholdene for dig som lønmodtager, hvis du får arbejde i andre EØS-lande.

Aftalen er indgået mellem de nordiske lande, EU-landene, Liechtenstein og Schweiz. Derudover findes der en aftale imellem Færøerne og Danmark.

Når du stopper med at arbejde

Som hovedregel får du ikke karantæne for arbejdsophør i udlandet. De almindelige karantænebestemmelser gælder dog, hvis du:

  • er grænsearbejder – det vil sige socialt sikret i et andet land end det, du bor i
  • er udsendt for den danske stat eller en dansk registreret arbejdsgiver.

Feriedagpenge

Du kan ikke modtage dagpenge, når du arbejder i udlandet. Hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver, kan du dog modtage feriedagpenge, hvis du befinder dig i Danmark, når du påbegynder ferien.

Efterløn

Under særlige betingelser kan perioder, hvor du har arbejdet i udlandet, regnes med til det arbejdskrav som du skal opfylde for at kunne modtage efterløn.

Da reglerne er komplicerede, anbefaler 3FA, at du søger råd i din afdeling, inden du påtager dig arbejde i udlandet. Hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver, tæller dit arbejde dog altid med i anciennitetskravet.

Kontakt din lokale 3F a-kasse, som hjælper dig med at forstå reglerne.