Dagpenge ved konflikt

Du kan ikke få  dagpenge, hvis du er omfattet af en konflikt på dit arbejde.

Hvis arbejdet på din arbejdsplads standses på grund af arbejdsnedlæggelse (enten strejke eller lockout), har du ikke ret til dagpenge, hvis du er omfattet af konflikten.

Hvornår er du omfattet af en konflikt?

Du er omfattet af en konflikt, hvis du arbejder på en virksomhed, der bliver ramt af en konflikt, og du samtidig er medlem af den fagforening, der har iværksat konflikten.  

Du er ikke konfliktdeltager, hvis du som 3F’er arbejder på en virksomhed, hvor kun medlemmer af en anden fagforening har nedlagt arbejdet.

Dagpengeret

Hvis du er konfliktdeltager, kan du ikke få udbetalt dagpenge. Du kan heller ikke få udbetalt dagpenge, hvis konflikten ender med direkte at påvirke dine lønvilkår. 

Du vil igen kunne få udbetalt dagpenge, når arbejdet på arbejdspladsen er genoptaget, og konflikten er overstået.  

Hvis du bliver omfattet af en konflikt, der ikke er overenskomststridig, vil du normalt kunne få strejkegodtgørelse fra forbundet, så længe konflikten varer.

Betragtes du ikke som konfliktdeltager, og bliver du alligevel hjemsendt som følge af konflikten, kan du få dagpenge. Du skal tilmelde dig jobcentret som arbejdssøgende og i øvrigt være berettiget til dagpenge.