Dagpengeperioden

Du har mulighed for at modtage dagpenge i sammenlagt to år inden for en treårig periode.

Når du modtager dagpenge, har du en række pligter og rettigheder.  

Dagpengeperioden opgøres som ugeforbrug. Dagpengeperioden udgør sammenlagt 104 uger (ydelsesperioden) inden for 156 uger (referenceperioden). 

Du bruger en uge, hver gang du i én uge har fået udbetalt dagpenge, uanset om det kun er for en enkelt dag. Uger, hvor du er i job med løntilskud, bruger også af din dagpengeperiode.

Genoptjening af ny dagpengeperiode

Du genoptjener ret til en ny dagpengeperiode, når du har haft 52 ugers arbejde (1.924 timer) inden for 3 år, mens du har været medlem af a-kassen.

Har din arbejdsgiver modtaget offentlig støtte til din løn, tæller de løntimer ikke med i opfyldelsen af de 1.924 timer.

Optjening til forlængelse af dagpengeperioden

Nu: Mindre end 1.924 timers arbejde kan ikke bruges til noget.

1. januar 2017: Alle arbejdstimer kan bruges, enten til at optjene forlængelse af dagpengeperioden, eller til genoptjening af en ny dagperiode. (En ny periode kræver fortsat 1.924 timers arbejde). I forhold til forlængelse af perioden er princippet, at en times arbejde giver to timers dagpenge, dog højst et år ekstra.