Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du har mulighed for at modtage dagpenge i sammenlagt to år inden for en treårig periode.

Dagpengeperioden opgøres som ugeforbrug. Dagpengeperioden udgør sammenlagt 104 uger (ydelsesperioden) inden for 156 uger (referenceperioden). 

Du bruger en uge, hver gang du i én uge har fået udbetalt dagpenge, uanset om det kun er for en enkelt dag. Uger, hvor du er i job med løntilskud, bruger også af din dagpengeperiode.

Genoptjening af ny dagpengeperiode

Du genoptjener ret til en ny dagpengeperiode, når du har haft 52 ugers arbejde (1.924 timer) inden for 3 år, mens du har været medlem af a-kassen.

Har din arbejdsgiver modtaget offentlig støtte til din løn, tæller de løntimer ikke med i opfyldelsen af de 1.924 timer.

Optjening til forlængelse af dagpengeperioden

Alle arbejdstimer kan bruges, enten til at optjene forlængelse af dagpengeperioden, eller til genoptjening af en ny dagperiode. I forhold til forlængelse af perioden er princippet, at en times arbejde giver to timers dagpenge, dog højst et år ekstra.