Satser

Se de aktuelle satser for 2017

Vend telefonen for en bedre visning af tabellen

Klik her hvis du vil se reglerne, som gælder indtil 1. juli 2017.

Satser pr. 1. juli 2017

Forsikringsart

Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

18.403


Deltid

12.269

  Mindstesats   15.090

Dimittend fuldtid -med forsørgerpligt

(82% sats)

15.090
 

Dimittend deltid - med forsørgerpligt

(82% sats)

 10.061

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

13.158

 

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

8.772

Dagpenge, selvstændige

Maksimal sats

18.403


Mindstesats

                         15.090

Midlertidigt ophør (82% sats)

                         15.090

Efterløn

Fuldtid (91% sats)

                         16.747

Fuldtid (100% sats)

                         18.403

Deltid (91% sats)

                         11.165

Deltid (100% sats)

12.269
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.202

Deltid

                         6.135
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid                                  14.722

Deltid                          9.815
Dagpenge under
uddannelsesløft ved uddan-
nelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019. 
Fuldtid  18.403
  Deltid   12.269
VEU-godtgørelse
679

G-dage:

Hel dag

            849

Halv dag

            425

Omregningssatsen

230,08

Skattefri præmie
Fuldtid

1 portion 13.244 Max antal
portioner 12 = 158.928 kr.

Skattefri præmie
Deltid

1 portion 8.830 kr. Max antal
portioner 12 =105.960 kr.

Hvad skal jeg tjene for at kunne få den højeste dagpengesats?

For at opnå højeste dagpengesats på 18.403 kroner skal du have en bruttoindkomst 22.226 kroner pr. måned.

Du finder dit dagpengekort på www.mit3f.dk (NemID)