Satser

Se de aktuelle satser for 2017

Vend telefonen for en bedre visning af tabellen

Satser pr. 1. juli 2017

Forsikringsart

Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

18.403


Deltid

12.269

  Mindstesats   15.090

Dimittend fuldtid -med forsørgerpligt

(82% sats)

15.090
 

Dimittend deltid - med forsørgerpligt

(82% sats)

 10.061

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

13.158

 

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt

(71,5% sats)

8.772

Dagpenge, selvstændige

Maksimal sats

18.403


Mindstesats

                         15.090

Midlertidigt ophør (82% sats)

                         15.090

Efterløn

Fuldtid (91% sats)

                         16.747

Fuldtid (100% sats)

                         18.403

Deltid (91% sats)

                         11.165

Deltid (100% sats)

12.269
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.202

Deltid

                         6.135
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid                                  14.722

Deltid                          9.815
Dagpenge under
uddannelsesløft ved uddan-
nelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019. 
Fuldtid  18.403
  Deltid   12.269
VEU-godtgørelse
679

G-dage:

Hel dag

            849

Halv dag

            425

Omregningssatsen

230,08

Skattefri præmie
Fuldtid

I perioden 01.01 til og med 30.06

 

I perioden 01.07 til og med 31.12

1 portion 13.244 kr. Max antal portioner 12 = 158.928 kr.

1 portion 13.250 kr. Max antal portioner 12 = 159.000 kr.

Skattefri præmie
Deltid

I perioden 01.01 til og med 30.06

 

I perioden 01.07 til og med 31.12

1 portion 8.830 kr. Max antal portioner 12 =105.960 kr.

1 portion 8.834 kr. Max antal portioner 12 =106.008 kr.

Hvad skal jeg tjene for at kunne få den højeste dagpengesats?

For at opnå højeste dagpengesats på 18.403 kroner skal du have en bruttoindkomst 22.226 kroner pr. måned.

Du finder dit dagpengekort på www.mit3f.dk (NemID)