Nyuddannet: Få dagpenge med det samme

Har du meldt dig ind i 3F's a-kasse senest 1 år inden du afslutter din uddannelse, kan du få dagpenge fra din første ledighedsdag.

Varer din uddannelse minimum 18 måneder, og har du meldt dig ind i 3F's a-kasse (3FA) senest 1 år før du er færdig, kan du få dagpenge allerede fra første ledighedsdag

3F's a-kasse (3FA) giver gratis medlemskab til lærlinge og elever.

Her kan du læse om reglerne for gratis a-kasse.

Her kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge.

Dagpenge efter en måned

Er du nyuddannet, og har du ikke været medlem af 3F's a-kasse, skal du søge om optagelse SENEST 14 dage efter endt uddannelse for at få ret til dagpenge.

Du får som nyuddannet (dimittend) ikke dagpenge fra første ledighedsdag, men først en måned efter uddannelsens afslutning.

Er du både medlem af 3F og 3F's a-kasse, kan du i særlige tilfælde få en ydelse fra forbundet, når du som dimittend ikke kan få dagpenge den første måned under ledighed. Læs nærmere om reglerne her.

Du kan søge om optagelse i 3F’s a-kasse, hvis du har gennemført en uddannelse inden for 3F’s faglige område.

Meld dig ind i a-kassen

Dagpenge ved afbrudt uddannelse

Afbryder du din uddannelse, har du mulighed for at få dagpenge. Det kræver dog, at du har været medlem af 3F's A-kasse i mindst et år og har arbejdet mindst 1924 timer i den periode, hvor du har været medlem. 

Løntimer med lærlinge/elevløn i praktikperioder tæller med, mens løntimer i skoleperioder kun tæller med, hvis du under hele uddannelsesforløbet er ansat af en arbejdsgiver og får udbetalt løn.

Har du afbrudt din uddannelse, skal din lokale 3F a-kasse vurdere, om det er din skyld, at du er blevet ledig. Hvis det er tilfældet, kan du først få dagpenge 3 uger efter, du har afbrudt dit forløb.

Har du afbrudt din uddannelse som voksenlærling, hvor din arbejdsgiver har fået tilskud til lønnen, kan timerne ikke tælle med til genoptjening af dagpengeret.

Nye regler fra 1. juli 
Fra 1. juli 2017 vil din ret til dagpenge blive opgjort på baggrund af din lønindtægt (A- og B-indkomst, hvor der er betalt arbejdsmarkedsbidrag).

Er du fuldtidsforsikret skal du have en indkomst på mindst 223.428 kr. inden for de sidste 3 år i en medlemsperiode. Du kan max medregne 18.619 kr. pr. måned.

Du kan altid henvende dig i din lokale 3F A-kasse, hvis du har spørgsmål.