G-dage

Din arbejdsgiver har pligt til at betale arbejdsgivergodtgørelse (G-dage), hvis du bliver afskediget eller hjemsendt.

Klik her hvis du vil se reglerne, som gælder indtil 1. juli 2017.

Hvis du bliver afskediget eller hjemsendt, skal din arbejdsgiver betale G-dage.

Arbejdsgiveren skal betale de første 2 ledighedsdage - dog højst 16 dage per kalenderår. 

For at du kan få godtgørelsen, er det en betingelse, at du inden for de sidste fire uger har haft minimum 74 arbejdstimer. Du skal også være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.

G-dage trækkes fra dine dagpenge

G-dage for en hel ledig dag er på 849 kroner. En hel ledig dag er defineret som mere end fire timers ledighed. Hvis du er ledig i fire timer eller derunder, skal arbejdsgiveren betale 425 kroner for en halv g-dag.

  • Når du har ret til godtgørelse fra din arbejdsgiver, skal det trækkes fra i dine dagpenge. Det betyder, at hvis du har ret til godtgørelse for en hel dag, bliver der trukket 7,4 timer i dine dagpenge. Har du kun ret til en halv godtgørelse, er fradraget på 3,7 timer.

Få den rette betaling

Det er vigtigt, at du sørger for at få udbetalt godtgørelsen fra din arbejdsgiver, fordi a-kassen har pligt til at trække timerne fra i dine dagpenge, uanset om du får godtgørelsen udbetalt eller ej.

Hvis du er i tvivl om, hvor meget godtgørelse, du skal have udbetalt, skal du kontakte din lokale 3F A-kasse, som vil hjælpe dig med at udregne godtgørelsen og kræve godtgørelsen betalt. 

Ansættelsesforhold under 3 måneders varighed

Har dit ansættelsesforhold varet under 3 måneder, gælder der følgende regler for dig:

  • 2017 betaler arbejdsgiveren 1 g-dag.
  • 2018 – arbejdsgiveren skal ikke betale g-dage.

Modtager du arbejdsmarkedsydelse, skal arbejdsgiveren stadig betale for 3 g-dage, selv om ansættelsesforholdet er under 3 måneders varighed.