Nyuddannet: Få dagpenge med det samme

Har du meldt dig ind i 3F's a-kasse senest 1 år inden du afslutter din uddannelse, kan du få dagpenge fra din første ledighedsdag.

Varer din uddannelse minimum 18 måneder, og har du meldt dig ind i 3F's a-kasse (3FA) senest 1 år før du er færdig, kan du få dagpenge allerede fra første ledighedsdag.

3F's a-kasse (3FA) giver gratis medlemskab til lærlinge og elever.

Her kan du læse om reglerne for gratis a-kasse.

Her kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge.

Dagpenge efter en måned

Er du nyuddannet, og har du ikke været medlem af 3F's a-kasse, skal du søge om optagelse SENEST 14 dage efter endt uddannelse for at få ret til dagpenge.

Du får som nyuddannet (dimittend) ikke dagpenge fra første ledighedsdag, men først en måned efter uddannelsens afslutning.

Er du både medlem af 3F og 3F's a-kasse, kan du i særlige tilfælde få en ydelse fra forbundet, når du som dimittend ikke kan få dagpenge den første måned under ledighed. Læs nærmere om reglerne her.

Du kan søge om optagelse i 3F’s a-kasse, hvis du har gennemført en uddannelse inden for 3F’s faglige område.

Meld dig ind i a-kassen

Dagpenge ved afbrudt uddannelse

Afbryder du din uddannelse, har du mulighed for at få dagpenge. Det kræver dog, at du har været medlem af 3F's A-kasse i mindst et år og i din medlemsperiode har haft en lønindtægt på mindst 233.376 kroner (2019-tal). Du kan maksimalt medregne 19.448 kroner (2019-tal) pr. måned. Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Har du afbrudt din uddannelse, skal din lokale 3F a-kasse vurdere, om det er din skyld, at du er blevet ledig. Hvis det er tilfældet, kan du først få dagpenge 3 uger efter, du har afbrudt dit forløb.

Har du afbrudt din uddannelse som voksenlærling, hvor din arbejdsgiver har fået tilskud til lønnen, kan indtægten ikke tælle med til genoptjening af dagpengeret. Du kan altid henvende dig i din lokale 3F kasse, hvis du har spørgsmål.