Stå til rådighed

Du kan kun få dagpenge, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

For at kunne modtage dagpenge, er der en række krav, som du skal opfylde. Det væsentligste krav er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Du skal derfor: 

  • Være tilmeldt som arbejdssøgende på jobnet.dk.
  • På jobnet.dk løbende bekræfte, at du er arbejdssøgende.
  • Løbende registrere jobsøgning og uploade ansøgninger i din joblog.
  • Søge arbejde på den måde, du har aftalt med din lokale 3F a-kasse, som er beskrevet i 'Krav til jobsøgning'.

Du skal også:

  • Kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at du er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.
  • Som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til tre timer med offentlige transportmidler.
  • møde til samtaler, tilbud og aktiviteter med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør dagen efter, du har modtaget en indkaldelse.
  • Senest to uger efter din tilmelding som arbejdssøgende oprette et fyldestgørende CV.
  • Booke samtale, som du er blevet anmodet om af jobcentret eller din lokale 3F a-kasse.

Manglende rådighed i korte perioder

Hvis din manglende rådighed skyldes midlertidige forhold, kan du igen modtage dagpenge, når du igen står til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Udebliver du fra en samtale, møde eller aktivitet, som du skriftligt er indkaldt eller har booket, kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge fra den dag, du udebliver og indtil den dag du har genoptaget kontakten og oplyst om årsagen til dit fravær.