Opholdskrav og dagpenge

En del af betalingen for en ny skatteaftale skal hentes i dagpengesystemet. Her er, hvad vi indtil nu ved om den nye aftale.

Med den nye skatteaftale bliver der fra 2019 indført et nyt krav for at få dagpenge – opholdskrav; Du skal have opholdt dig i Danmark (inklusive Grønland) – eller et andet EU/EØS-land – i syv år indenfor de seneste otte år.

Formålet med aftalen er at begrænse udlændinges adgang til danske ydelser. Men kravet vil også kunne ramme danskere, der arbejder i udlandet. (EØS-landene er EU + Norge, Lichtenstein og Island).

3Fs a-kasse er bekymret over, at reglen kan ramme danskere, der vil arbejde i udlandet, og vi forsøger i den kommende tid derfor at påvirke lovgivningen omkring aftalen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der endnu ikke er lovgivning eller præcise detaljer på plads i forlængelse af aftalen. Først når lovgivning er endelig vedtaget af Folketinget kan vi rådgive dig mere præcist om din situation. Vi ved vi eksempelvis ikke, om det også kommer til at gælde England, når de træder ud af EU. 

Undtagelser for opholdskrav

Du er fritaget for opholdskravet, 

  • hvis du er udstationeret for en dansk virksomhed.
  • hvis du arbejder for en dansk myndighed.
  • hvis du er i udlandet for at studere.
  • hvis du har hyre på et dansk skib.

Udlændinge der har gennemført integrationsgrunduddannelsen (IGU) er også undtaget.

Personer der allerede er indplaceret i dagpengesystemet, vil først blive ramt af kravet, når/hvis de skal genindplaceres.

Overgangsregler

Opholdskravet skal indfases fra 2019 til 2020. Kravet om syv års ophold indenfor otte år skal være fuldt indfaset i 2021.

  • I 2019 kan du have arbejdet udenfor EU i tre år. Det svarer til, at opholdskravet er på fem ud af otte år.
  • I 2020 kan du have arbejdet udenfor EU i to år. Det svarer til, at opholdskravet er på seks ud af otte år.
  • I 2021 kan du have arbejdet udenfor EU i 12 måneder. Så er opholdskravet på syv ud af otte år.

Integrationsydelse

Hvis betingelserne for dagpenge ikke er opfyldt, kan man eventuelt have ret til integrationsydelse, hvis man opfylder betingelserne for det.

Vil du læse mere?

Du kan selv læse aftalen her.