Hvordan får jeg dagpenge?

For at kunne modtage dagpenge skal du blandt andet have været medlem af en a-kasse i mindst et år.

Der er flere krav, du skal opfylde for at kunne få dagpenge.

  • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Det betyder, at du ikke kan melde dig ind i en a-kasse 14 dage, før du bliver fyret, og så få dagpenge.
  • Du skal også have haft mindst 52 ugers arbejde (1.924 timer) inden for 3 år, mens du har været medlem af a-kassen.
  • Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Husk: Har din arbejdsgiver modtaget offentlig støtte til din løn, tæller de løntimer ikke med i opfyldelsen af de 1.924 timer. 

Du kan højst få dagpenge i to år. Forbruget regnes i uger uanset, hvor mange dage i ugen, du har fået dagpenge.

Er du elev/lærling, og vil du læse om dagpengereglerne på det område, så læs afsnittet om dagpenge for elever og lærlinge.

Forlæng din dagpengeperiode

Du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode. Det betyder, at alle dine arbejdstimer kan bruges til at forlænge dagpengeperioden eller til at genoptjene en ny dagpengeperiode.

Husk: Har din arbejdsgiver modtaget offentlig støtte til din løn, tæller de løntimer ikke med til genoptjening af dagpengeperioden.

Ønsker du at forlænge din dagpengeperiode, forlænger hver løntime med det dobbelte. Det betyder, at en løntime kan forlænge dagpengeretten med 2 timer. 

Det beregnede timetal afrundes til nærmeste hele antal uger. 

Dagpengeperioden kan maksimalt forlænges med 1 år. Du opnår ret til 1 års forlængelse, når du har haft 962 løntimer. 

Du kan altid kontakte din lokale 3F-a-kasse, hvis du har spørgsmål omkring forlængelse af dagpengeperioden.

Genoptjen en ny dagpengeperiode

Du genoptjener ret til en ny dagpengeperiode, når du har haft 52 ugers arbejde (1.924 timer) inden for 3 år, mens du har været medlem af a-kassen.

Har din arbejdsgiver modtaget offentlig støtte til din løn, tæller de løntimer ikke med i opfyldelsen af de 1.924 timer.

Nye regler fra 1. juli 2017

Fra 1. juli vil din ret til dagpenge blive opgjort på baggrund af din lønindtægt (A- og B-indkomst, hvor der er betalt arbejdsmarkedsbidrag).

Er du fuldtidsforsikret skal du have en indkomst på mindst 223.428 kr. inden for de sidste 3 år i en medlemsperiode. Du kan maksimalt medregne 18.619 kr. pr. måned. 

Er du deltidsforsikret, skal du have en indkomst på mindst 148.956 kr. inden for de sidste 3 år i en medlemsperiode. Du kan maksimalt medregne 12.413 kr. pr. måned.

Dit forbrug af dagpenge regnes ud efter, hvor mange timer, du har fået udbetalt dagpenge for, og ikke efter hvor mange uger, du har været på dagpenge.