Hvordan får jeg dagpenge?

For at modtage dagpenge skal du opfylde bestemte krav og have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.

Optjening af dagpenge

Du skal optjene retten til at få dagpenge. Kravene kan opfyldes ved, at du får en indkomst eller har timer ved forskellige aktiviteter, for eksempel som lønmodtager, selvstændig eller ved flere typer hverv. Du kan også opfylde kravene ved at stykke flere typer aktiviteter sammen.

Retten til dagpenge kræver, at du:

  • har været medlem af en a-kasse i ét år.
  • opfylder et indkomstkrav på 233.376,00 kroner (2019-tal) - til indkomstkravet kan der kan medregnes op til 19.448,00 kroner pr. måned.
  • er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Indkomstkravet kan opfyldes på baggrund af:

  • A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag.
  • anden løndokumentation (for eksempel fra udlandet).
  • A- eller B-indkomst i form af løn eller overskud med videre fra selvstændig virksomhed selvangivet på din afsluttede årsopgørelse.

Optjeningsperioden er som hovedregel inden for en periode på tre år før din ledighed.

Har du ikke tjent nok i denne periode, er der mulighed for, at vi kan se på din indkomst fra selvstændig virksomhed i en 5-årig periode. Det vil i dette tilfælde ikke være muligt at medtage indtægter fra almindeligt lønmodtagerarbejde.