Hvordan får jeg dagpenge?

For at kunne modtage dagpenge skal du blandt andet have været medlem af en a-kasse i mindst et år.

Der er flere krav, du skal opfylde for at kunne få dagpenge.

Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Det betyder, at du ikke kan melde dig ind i en a-kasse 14 dage, før du bliver fyret, og så få dagpenge.

Inden for de sidste 3 år skal du have haft en lønindtægt på mindst 228.348 kroner (2018-tal) (A- og/eller B-indkomst), hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Kun lønindtægt i medlemsperioder kan regnes med. Du kan maksimalt medregne 19.029 kroner (2018-tal) pr. måned. Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Husk: Har din arbejdsgiver modtaget offentlig støtte til din løn, tæller lønindtægten ikke med.

Du kan højst få dagpenge i to år (3848 timer) inden for en tre-årig periode. Forbruget regnes i timer.

Er du elev/lærling, kan du læse mere om dagpengereglerne her.

Forlæng din dagpengeperiode

Alle dine arbejdstimer kan bruges til at forlænge din dagpengeperiode.

Genoptjen en ny dagpengeperiode

Du har mulighed for at genoptjene en ny dagpengeperiode.

Din dagpengeperiode kan afkortes

Hvis du inden for en otte-årig periode har været ledig i fire år eller mere, vil din dagpengeperiode blive afkortet.