Udbetaling af dagpenge og efterløn

Du finder dit dagpengekort, efterlønskort og kort til arbejdsmarkedsydelse på www.mit3f.dk. (Husk NemID).

Du får dagpenge, efterløn og arbejdsmarkedsydelse udbetalt en gang om måneden.

Nogle gange udbetales for fire uger, andre gange for fem uger.

Oversigt over frister for dagpenge, efterløn og arbejdsmarkedsydelse 2017

Vend telefonen for en bedre visning af tabellen

1. halvår 2017

Periode Uge nr.
Antal uger Indsendelse af kort Tidligst på din NemKonto
 29.5 - 30.6 22 - 26 5 27. juni 30. juni

 

Du får dagpenge og efterløn udbetalt en gang om måneden.

2. halvår 2017

Periode

Måned

Indsendelse af kort
kan tidligst sendes

Indsendelse af kort
skal være modtaget
På din NemKonto

1.7 - 31.7 Juli 24. juli 26. juli 31. juli
1.8 - 31.8 August 24. august 28. august 31. august
1.9 - 30.9 September 22. september 26. september 30. september
1.10 - 31.10 Oktober 24. oktober 26. oktober 31. oktober
1.11 - 30.11 November 23. november 27. november 30. november
1.12 - 31.12 December 20. december 22. december 29. december

 

Du finder dit dagpengekort på www.mit3f.dk (NemID)

Du finder dit efterlønskort på www.mit3f.dk (NemID)

Tast dagpenge- og efterlønskort