Uddannelse

Du kan få vejledning og uddannelse på dagpenge som aktiveringstilbud.

Tilbud om uddannelse kan bestå af:

  • korte vejlednings- og afklaringsforløb
  • særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning
  • ordinære uddannelsesforløb
  • korte erhvervsrettede uddannelsesforløb
  • uddannelse til faglært niveau (uddannelsesløft)

Du har ret til et tilbud om realkompetencevurdering, hvis du er fyldt 30 år og er ufaglært. Med en realkompetencevurdering får du bevis på dine kompetencer og et overblik over, hvad der skal til, for at du f.eks. kan blive faglært. 

Når du er i uddannelse som tilbud, udbetaler a-kassen dagpenge.

Du har mulighed for at få befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder reglerne for det.

Spørg 3F's a-kasse om uddannelse.