Udbetaling af efterlønsbidrag

I 2018 kan du få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit.

Regeringen og Dansk Folkeparti har lavet en aftale, som betyder, at alle der i dag indbetaler til efterlønsordningen, igen får mulighed for at træde helt ud af ordningen og få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, som det også skete i 2012.  

Aftalen gælder også for de medlemmer (og tidligere medlemmer,) der har betalt efterlønsbidrag, men som har fravalgt efterlønsordningen uden at få bidraget tilbagebetalt.

Aftalen er en del af en større politisk aftale om pension og tilbagetrækning. Målet er at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet og selv spare op til deres alderdom.

Hvem?

Muligheden gælder for dig, der betaler til efterlønsordningen, og som endnu ikke er nået efterlønsalderen.

Hvornår?

Vil du ud af efterlønsordningen, skal du selv bede om at træde ud og få efterlønsbidraget udbetalt, i perioden fra 1. januar til udgangen af juni måned næste år. Pengene vil blive udbetalt i løbet af 2018. 

Hvor meget?

Hvor meget du vil kunne få udbetalt, afhænger af hvor længe du har indbetalt til efterløn. Max beløbet vil være på godt 105.000 kroner.

Hvordan?

I skrivende stund er lovforslaget ikke vedtaget i Folketinget endnu, så derfor kender vi ikke de endelige detaljer om, hvordan det hele skal foregå.

Hvorfor?

Det kan være meget fristende at få kontanter på kontoen, og har du indbetalt maksimalt, er det mange penge, du kan få ud, skattefrit.

Men du bør tænke dig godt om:

  • Husk at formålet med tilbuddet er at få folk til at arbejde længere. Vil du selv kunne arbejde frem til folkepensionsalderen, som løbende stiger i de kommende år?
  • Melder du dig ud af ordningen, kan du ikke fortryde. Du siger også farvel til muligheden for at få et seniorjob, som er et tilbud til seniorer, der opbruger retten til dagpenge højst fem år før efterlønsalderen. Er du sikker på, at du kan beholde dit job og ikke får brug for et seniorjob?
  • Kan du holde til dit arbejde indtil folkepensionsalderen? Arbejder du med et krævende fysisk arbejde, kan du måske få problemer med at holde til arbejdet indtil pensionsalderen.
  • Rent økonomisk vil det for mange formentlig bedre kunne betale sig at blive i efterlønsordningen, også selv om du ikke vil bruge efterlønnen. For arbejder man frem til folkepensionsalderen, venter en skattefri bonus på op til 159.000 kr.

Information

3FA vil løbende udsende information om mulighederne, når lovgivningen er endelig på plads. Så hold øje med både din elektroniske postkasse på Mit3F, med a-kassens hjemmeside og med 3F’s øvrige medier. Når loven er endelig vedtaget senere i år kan din lokale afdeling og a-kassen vejlede dig mere præcist om dine muligheder. 

Relevante dokumenter

Læs mere her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/ny-aftale-om-flere-aar-paa-arbejdsmarkedet og

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60967

Fejl i Mit3F ved brug af app'en på tablets og mobiltelefon: Hvis du skal udfylde og sende månedskort eller blanketter - eller se dine blanketkvitteringer i Mit Arkiv, skal du logge på med NemID. Bruger du en tablet eller din mobiltelefon skal du anvende en browser på enheden og logge på med NemID. Du kan ikke anvende app'en til dette formål.