Udbetaling af efterlønsbidrag

I 2018 kan du få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit.

Folketinget har vedtaget en lov, som betyder, at alle der i dag indbetaler til efterlønsordningen, igen får mulighed for at træde helt ud af ordningen og få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, som det også skete i 2012.  

Loven gælder også for de medlemmer (og tidligere medlemmer,) der har betalt efterlønsbidrag, men som har fravalgt efterlønsordningen uden at få bidraget tilbagebetalt.

Loven er en del af en større politisk aftale om pension og tilbagetrækning. Målet er at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet og selv spare op til deres alderdom.

Hvem?

Muligheden gælder for dig, der betaler til efterlønsordningen, og som endnu ikke er nået folkepensionsalderen.

Hvornår?

Vil du ud af efterlønsordningen, skal du selv bede om at træde ud og få efterlønsbidraget udbetalt, i perioden fra 1. januar til udgangen af juni måned 2018. Pengene vil blive udbetalt i løbet af 2018. 

Hvor meget?

Hvor meget du vil kunne få udbetalt, afhænger af hvor længe du har indbetalt til efterløn. Max beløbet vil være på godt 113.000 kroner.

Hvordan?

Du skal søge om udbetaling af efterlønsbidraget. Det gør du ved at udfylde og indsende blanketten Ansøgning om ændring af efterlønsordning og tilbagebetaling af bidrag, som ligger på Mit3F under blanketter. Når vi har behandlet din ansøgning, vil pengene blive overført til din NemKonto.

Du får også et brev fra a-kassen, hvor du kan læse mere om selve proceduren. Brevet sender vi til dit arkiv på Mit3F. Vi forventer, at du har brevet senest i slutningen af januar måned.

Husk, at du skal søge senest den 30. juni 2018 – dog senest dagen før din folkepensionsalder.

Hvorfor?

Det kan være meget fristende at få kontanter på kontoen, og har du indbetalt maksimalt, er det mange penge, du kan få ud, skattefrit.

Men du bør tænke dig godt om:

  • Husk at formålet med tilbuddet er at få folk til at arbejde længere. Vil du selv kunne arbejde frem til folkepensionsalderen, som løbende stiger i de kommende år?
  • Melder du dig ud af ordningen, kan du ikke fortryde. Du siger også farvel til muligheden for at få et seniorjob, som er et tilbud til seniorer, der opbruger retten til dagpenge højst fem år før efterlønsalderen. Er du sikker på, at du kan beholde dit job og ikke får brug for et seniorjob?
  • Kan du holde til dit arbejde indtil folkepensionsalderen? Arbejder du med et krævende fysisk arbejde, kan du måske få problemer med at holde til arbejdet indtil pensionsalderen.
  • Rent økonomisk vil det for mange formentlig bedre kunne betale sig at blive i efterlønsordningen, også selv om du ikke vil bruge efterlønnen. For arbejder man frem til folkepensionsalderen, venter en skattefri bonus på op til 159.000 kr.

Information

3FA vil løbende udsende information om mulighederne, når lovgivningen er endelig på plads. Så hold øje med både din elektroniske postkasse på Mit3F, med a-kassens hjemmeside og med 3F’s øvrige medier. Din lokale 3F a-kasse kan vejlede dig mere præcist om dine muligheder. 

Relevante dokumenter

Læs mere her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/ny-aftale-om-flere-aar-paa-arbejdsmarkedet og

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60967