6 ugers jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært og dagpengemodtager, har du ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis du er ufaglært, faglært eller har en uddannelse på erhvervsakademiniveau samtidig med en erhvervsuddannelse eller lignende, så kan du have ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed. 

Retten opnås som udgangspunkt efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog i en forsøgsperiode på to år ikke omfattet af denne karensperiode og kan derfor begyndes fra første ledighedsdag.

Er du begyndt på en uddannelse eller et kursus i opsigelsesperioden, har du ret til at fortsætte uddannelsen, efter du er blevet ledig, forudsat at uddannelsen er på positivlisten. I så fald skal du ikke vente til efter 5 ugers ledighed for at starte kurset, men kan starte på dag 1 i din ledighedsperiode.

Den jobrettede uddannelse skal fremgå af positivlisten som du finder her.

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen. 

Du har mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse - læs mere her.

Varighed

De 6 ugers uddannelse skal være gennemført inden for en bestemt periode:

  • Er du over 25 år, skal du gennemføre de 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25 år, skal du gennemføre de 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed. 

Krav

For at kunne få seks ugers jobrettet uddannelse, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du ikke må sige et arbejde op for at deltage i en uddannelse. Du må heller ikke sige nej til et job fra jobcenteret eller a-kassen. 

Du skal hver 7. dag bekræfte, at du er jobsøgende på jobnet.dk.

Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset inden du starter. Har du spørgsmål til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du altid spørge din lokale 3F A-kasse.

Du kan altid spørge 3F's A-kasse om uddannelse.