Kurser og uddannelse

Du har en mulighed for at tage en uddannelse eller komme på kursus, mens du er på dagpenge.

Dine muligheder afhænger dog af, om du i forvejen har en uddannelse, og hvor lang den er.

Der er også en del krav til de uddannelser, du kan deltage i. Så det er vigtigt, at du kontakter din afdeling, og at de godkender det, du ønsker at deltage i.

Du kan bevare din ret til dagpenge, mens du bl.a. deltager i uddannelser:

 • der ikke er SU-berettigede. Det har ingen betydning, at du ikke vælger at gøre brug af din ret til SU. Det er uddannelsen, der ikke må være berettiget til SU.
 • der er planlagt til at være på under 20 timer om ugen.
 • på gymnasieniveau - og igen skal det være under 20 timer om ugen.
 • på folkeskoleniveau 8.-10. klassetrin. Her er ingen begrænsning på 20 timer om ugen.
 • på aftenskole. Her er der ingen begrænsning på 20 timer om ugen.
 • arrangeret af 3F/3FA, jobcenteret eller anden aktør. De første 2 uger er der ingen begrænsning på 20 timer om ugen - herefter skal undervisningen være planlagt til under 20 timer pr. uge.

Åbne uddannelser

Her er din alder afgørende for, hvornår og hvor længe du kan deltage i uddannelsen.

Er du:

 • under 30 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 3 måneders sammenlagte ledighed.
 • 30 til 49 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed.
 • fyldt 50 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 3 måneders sammenlagte ledighed.

Du kan læse mere om åbne uddannelser på Uddannelsesguiden.

Du skal stå til rådighed under uddannelsen

Når du deltager i uddannelse med dagpenge, skal du stadig:

 • være tilmeldt jobcenteret som ledig.
 • være aktivt arbejdssøgende.
 • registrere din jobsøgning i din joblog.
 • stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Andre jobrettet uddannelser med dagpenge

Ud over de ovennævnte muligheder kan du også modtage dagpenge, når du deltager i uddannelse eller undervisning som et tilbud af jobcenteret - eventuelt uddannelsesløft.

Du kan også deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse med dagpenge, hvis du opfylder betingelserne for det.

Du skal altid tale med din afdeling, inden du begynder på uddannelse, kurser eller undervisning, og du skal huske at oplyse om din deltagelse i uddannelsen på dine dagpengekort.