Uddannelsesløft – bliv faglært på dagpenge

Er du 30 år og ledig, har du mulighed for at få en faglært uddannelse med dagpenge.

Er du ledig, over 30 år og ufaglært, eller faglært med forældet uddannelse, har du mulighed for at få en faglært uddannelse, mens du er på dagpenge (uddannelsesløft).

Du har mulighed for at få tilbud fra dag 1 i din ledighedsperiode. Der er mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse.

Uddannelsen skal kunne gennemføres indenfor den periode, hvor du har ret til dagpenge.

I en forsøgsperiode er det muligt at gennemføre den sidste del af uddannelsen – den sidste femtedel - efter dagpengeperiodens udløb, men på almindelige uddannelsesvilkår.

I forsøgsperioden kan faglærte ledige, der har gennemført trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse for mindst 18 måneder siden får uddannelsesløft til trin 2 eller 3.

Forsøgsperioden løber fra 1. januar 2017 - 31. december 2019.

Dagpenge under uddannelsesløftet

Du får dagpenge på 80 procent af din individuelle sats. Der kan være mulighed for at låne et beløb for at nå op på din hidtidige dagpengesats.

Mens du er på uddannelse, skal du ikke søge job eller stå til rådighed for job eller andre tilbud fra jobcentret.

I en forsøgsperiode – frem til 31. december 2019 – får du dagpenge på 100% af din individuelle sats, hvis uddannelsen er indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Se listen over områder med mangel på arbejdskraft.

Det er jobcentret, der skal bevilge uddannelsen.

Det er a-kassen, der udbetaler dagpenge og eventuel befordring, mens du er i uddannelse. 

Ret til realkompetencevurdering

Som ufaglært har du ret til en realkompetencevurdering (RKV). Her får du vurderet dine kompetencer på baggrund af din hidtidige arbejdserfaring og kurser.

Vurderingen kan bruges til at afklare, hvad du mangler af praktik eller kurser for at kunne få en faglært uddannelse.

Du vil blive vurderet af den uddannelsesinstitution, som har uddannelser indenfor det område, du har arbejdserfaring indenfor.

Kontakt din lokale 3F a-kasse, hvis du vil vide mere. A-kassen kan hjælpe dig med kontakt til jobcentret og den rigtige uddannelsesinstitution.

Afstemning inden for det offentlige område Brug din stemme og stem om din overenskomst her