VEU-godtgørelse

Er du i arbejde, har du mulighed for at deltage i kurser på for eksempel AMU-centrene med VEU-godtgørelse.

Det kan du få

Deltager du i i fuldtidsundervisning, svarer godtgørelsen pr. uge til 100 procent af den højeste dagpengesats. Satsen er på 4.355 kroner pr. uge.

Derudover kan der søges befordringstilskud.

Du skal have en aftale med din arbejdsgiver, og du må ikke have gennemført en uddannelse over faglært niveau.

Har du ikke brugt din uddannelse over fagligt niveau inden for de sidste fem år, kan du normalt godt få VEU-godtgørelse alligevel.

Varighed

Inden for et kalenderår kan du få VEU-godtgørelse i højst 10 uger (370 timer). 

Deltager du i certifikatkurser eller GVU forløb (GVU står for grunduddannelse for voksne), kan du få mere end 10 ugers godtgørelse. 

Vejrlig/Materialemangel

Er du ansat på en arbejdsplads, hvor der kan forekomme vejrligshjemsendelse eller hjemsendelse på grund af materialemangel, har du også mulighed for at uddanne dig med VEU-godtgørelse i disse perioder. 

Få mere at vide om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i din lokale 3F a-kasse

Spørg 3F's a-kasse om uddannelse