Udløb og gratis medlemskab

Hos 3F's a-kasse har du mulighed for at søge om fritagelse for betaling af a-kassekontingent, når du ikke længere har ret til dagpenge.

Når din dagpengeperiode er udløbet, har du mulighed for at søge om fritagelse for betaling af a-kassekontingent.

Du kan kun få fritagelse, hvis du er tilmeldt jobcentret som ledig.
 
Du skal kontakte din lokale 3F a-kasse og søge om fritagelse.

Kan jeg søge om fritagelse?

Hvis du modtager kontantydelse eller kontanthjælp, kan du ikke få fritagelse for betaling af a-kassekontingent.

Betaler du efterlønsbidrag, og ønsker du fortsat at være omfattet af efterlønsordningen, skal du fortsat betale dit efterlønsbidrag, selvom du bliver fritaget for at betale a-kassekontingent.

Er du fyldt 50 år, skal du også fortsat betale a-kassekontingent, hvis du ønsker at kunne gå på efterløn selv om du har opbrugt din ret til dagpenge.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler