100.000 mere til pension

Så har PensionDanmark godt nyt til medlemmerne af 3F. Årets pensionsafkast var nemlig godt:

Medlemmer i 3F med pension i PensionDanmark kan glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i 2017.

Det typiske medlem med pension i PensionDanmark har i 2017 fået 99.000 kr. ekstra ind på pensionskontoen.  Et medlem, der gik ind i året med en pensionsopsparing på 563.000 kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2017 er vokset til 662.000 kr. Pensionsindbetalingerne udgør 39.000 kr., mens forrentningen af PensionDanmarks investeringer giver det typiske medlem 60.000 kr.

”For et typisk medlem af 3F betyder det, at pensionskontoen er vokset med i alt 18 pct. i 2017. Det skyldes pensionsindbetalingerne, der er aftalt i overenskomsterne, og det skyldes et rigtig godt investeringsafkast,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Hvordan ser det ud med din opsparing?

Tallene herover er for et typisk medlem og kan variere fra medlem til medlem. Af pensionsindbetalingerne er 297 kr. anvendt til administrationsomkostninger, godt 3.000 kr. gik til forsikringerne i pensionsordningen, mens resten er gået ind på pensionsopsparingen.
Du kan tjekke din egen pensionsopsparing ved at logge ind på www.pension.dk.

Menu