Flåtbid som arbejdsskade

Det er nu lykkedes for os at få en borrelia-lidelse anerkendt som en arbejdsulykke,

fordi vores medlem har ført dagbogsnotater om hvornår han har fundet skovflåter på sig – og han har søgt læge når der viste sig infektionsfare.

Altså har han haft mulighed for at bevise hvornår skaden skete. 

Vores medlem, der er skovarbejder, var beskæftiget med at slå græs i et skovområde og blev her bidt af en skovflåt der var inficeret med borrelia. 

Han fik derfor antibiotika af flere omgange, dog med beskeden effekt. Og han døjer den dag i dag med betydelig træthed, muskelsmerter og en stikkende/sovende fornemmelse i både arme og krop. 

Arbejdsgiveren tog hånd om at få denne lidelse anmeldt som en arbejdsskade, og vores medlem har nu fået anerkendt infektionen som en arbejdsskade og har fået udbetalt en ménerstatning, for de gener han har efter ulykken. 

Anette Rytz

Sagsbehandler

3F Aalborg 

 

Se evt. om skovflåten på Naturstyrelsens hjemmeside her

Menu