Læserbrev fra Busk og Heisel

Vores formand Allan Busk har sammen med Forbundssekretær Søren Heisel følgende indlæg med i Nordjyske i dag.-

Arbejdskraft

3F er af den opfattelse, at vi fortsat har en betydelig arbejdskraftreserve i Danmark, som vi med en prioriteret indsats godt kan få i spil i de ordinære job i virksomhederne, som flere arbejdsgiverorganisationer stædigt hævder står ubesatte hen. Men vi mener, at vi lader de 100.000 ledige, som i dag står uden for arbejdsmarkedet og de 10.000 unge, som ikke har en praktikplads, i stikken, hvis man bare ukritisk åbner arbejdsmarkedet for nye lønmodtagere fra ikke-EU-lande - sådan som Peter Halkjær fra Dansk Erhverv kræver (28.1.).

Derudover skal vi jo huske, at danske virksomheder allerede har adgang til 250 mio. EU-borgere, heraf 18 mio. ledige... Men vi kan altså ikke importere os ud af eventuelle kompetenceproblemer i dette land.

Tværtimod kræver det snusfornuft og en prioriteret kompetenceinvestering i blandt andet 3F's medlemmer.

Det kræver, at kommunerne investerer i uddannelse til de ledige i stedet for den til tider perspektivløse aktivering, som mange ledige 3F'ere oplever at blive udsat for.

Det kræver, at virksomhederne begynder at gøre noget reelt ved den udfordring, at over 10.000 unge står uden praktikplads (heraf 2100 på områder, hvor arbejdsgiverne i dag mener, der er mangel på arbejdskraft).

Og så kræver det, at virksomheder selv gør en indsats for at professionalisere deres rekruttering.

I forlængelse af deres krav om øget import af arbejdskraft undlader arbejdsgiverne behændigt at give os svar på følgende fire spørgsmål:

1. Hvordan sikrer vi, at virksomhederne er villige til at tage ansvar og uddanne lærlinge, når de bare kan hente faglærte i Kina, Chile og Zambia?

2. Hvordan sikrer vi, at virksomhederne er villige til at efter- og videreuddanne deres medarbejdere, når de kan hente arbejdskraft i hele verden?

3. Hvordan sikrer vi, at de lønmodtagere, der er på kanten af og udenfor arbejdsmarkedet, kommer ind på virksomhederne, når der samtidig lægges op til massive besparelser på beskæftigelsesindsatsen?

4. Og hvordan forestiller vi os, at vi skal kunne fastholde kontrollen med social dumping, når vi år efter år på finansloven skal kæmpe os til en bevilling på området og arbejdsgiverne ikke giver en fløjtende fis for problemstillingen?

Dansk Erhverv behøver sådan set ikke belære os i 3F om, hvilke konsekvenser import af arbejdskraft har på jobsituationen. Det har vores medlemmer sådan set oplevet på deres egen krop, siden udvidelsen mod øst blev en realitet i 2004.

I 3F er vi enige i, at virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er et helt centralt konkurrenceevneparameter.

Det slog vi fast i forbindelse med vores Vision Danmarkkonference, hvor analyser og undersøgelser blandt vores tillidsvalgte, politikere, virksomheder og økonomer netop pegede på dette som et af de væsentligste parametre. Men lad os nu bringe den arbejdskraftreserve, som rigtig mange 3F'ere er en del af, i spil, inden vi begynder at tvangsglobalisere det danske arbejdsmarked.

"» Vi skal altså ikke importere os ud af eventuelle kompetenceproblemer i dette land”

Allan Busk
Formand 3F Aalborg
Hadsundvej 184
9000 Aalborg

Søren Heisel
Forbundssekretær 3F
Kampmannsgade 4
1790 København

Menu