Søren blev fejret

Fredag 8. juni holdt 3F Aalborg reception for afdelingsformand Søren Elsberg. Her mødte flere hundrede op for at fejre og hylde Søren, der tog glad imod de mange gæster i det nye byggeri på Hadsundvej på 60 års dag.

Det var naturligvis afdelingens næstformand Allan Busk, der lagde for med en fødselsdagstale for formanden:

-Du er klog og bagklog, du ved alt og har en løsning på alt. »Hvad sagde jeg« er dit valgsprog. Men du er også dejlig at arbejde sammen med. Vi ved, at vi kan stole på dig, og du forsvarer os med næb og kløer. Det giver sammenhold i 3F Aalborg.

Du er også stædig og vedholdende, og når du har fået en ide, er du ustoppelig. Det har også medført, at vi kan stå i et dejligt nybyggeri i dag.

Søren Elsbergs tidligere formand fra SID Nørresundby-tiden, Arne Dahl Olsen anerkendte også Sørens stædighed: Når du har sat dig et mål, så forfølger du det. Du ville være ungdomsformand i Nørresundby, og det blev du og meget mere og til sidst formand. Det håber vi, du er mange år endnu, og vi har også en plads som formand for pensionisterne, når en gang du fylder 70.

Benny Vinther, formand for Industrigruppen, ønskede Søren stort til lykke med dagen i form af en troubadour, der sang en personlig sang til og om Søren. Benny omtalte også det nye byggeri og glædede sig over, at der snart kommer endnu flere faglige organisationer i huset.

Stanley Bach, formand for 3F Viborg har kendt Søren i mange år, og det fik Stanley til at konstatere, at Søren var en meget aktiv faglig kollega, helt fra de unge år. Du har dine meningers mod, du er en markant formand, og du får næsten altid ret i dine holdninger, og så er du ikke den kedeligste at være sammen med.

Inge Sørensen, formand for Privat Service, Hotel & Restauration i 3F Aalborg, mente også, at Søren ikke stod bagerst i køen, når der skal laves sjov. I en meget kort tale, når man kender Inge, ønskede hun Søren til lykke og overrakte ham en kæmpeknallert. Det viste sig at være guf til Sørens børnebørn.

Lars Breddam, direktør for AMU Nordjylland, holdt en stærk personlig tale for Søren Elsberg, der er næstformand for AMU Nordjylland og formand for VEU-center Himmerland/Aalborg.

Du laver et stort og flot arbejde begge steder. Du kan tænke stort, og vi er aldrig i tvivl om, at du repræsenterer dine medlemmer i 3F. Du har forstået værdien af en aktiv arbejdsmarkedspolitik, og derfor er jeg virkelig glad for vores samarbejde.

Du er åben og ærlig i din kommunikation, og en aftale med dig holder 100 procent. Samtidig er du et socialt menneske med evner og overskud til at rose andre for en god indsats. Tak og til lykke fra bestyrelsens side.

Forbundssekretær Per Christensen overbragte mange hilsener fra forbundet:

Jeg er stolt over Sørens mange tillidsposter i forbundet, ikke mindst i Lønudvalget, hvor mange kigger kritisk på os. Du er dygtig til at skabe balance mellem det lokale område og det forbundsmæssige. Du har stor akkuratesse og kvalitet i dit arbejde, du er synlig og du samler os sammen.

Susanne Sølvhøi, konsulent i VUC ønskede også Søren til lykke og takkede for et godt samarbejde helt tilbage fra den gang, Søren var formand for SiD Nørresundby.

På humoristisk vis havde Susanne en avis med og en bog om, hvorfor mænd ikke hører efter. Derefter gennemgik hun »En sund formand i et sundt legeme« med gode råd om livsførelse. Vi tager gerne imod til voksenundervisning, når en gang du er voksen nok, sluttede Susanne Sølvhøi.

Så var der ellers almindelig hygge over pindemadderne, fadøl og sodavand – ikke mindst til alle Sørens børnebørn, der selvfølgelig var mødt op og som jævnligt fik besøg af Søren og knuser.

Søren var glad for de mange gaver, men endnu mere glad for de mange gæster, der mødte frem; folk fra arbejdspladserne, tillidsrepræsentanter, borgmester og byrødder og  Folketinget, ja, selv Ernst Trillingsgaard fra Aalborghallen var mødt op for at hilse på.

allan busk og talen

Næstformand Allan Busk holdt den første tale for Søren Elsberg.

Søren og Benny

Industrigruppeformand Benny Vinther havde en troubadour med til Søren.

 

Søren og troubadour

Troubadouren og Søren.

 

Søren og Bjarne

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) hilste på.

 

Søren og borgmester

Fra venstre ejendomsmægler Steen Royberg, borgmester Henning G. Jensen, kommunaldirektør Jens Kristian Munk, Søren Elsberg og direktør Ernst Trillingsgaard.

 

Søren og Gorm Eriksen

Gorm Eriksen, fællestillidsrepræsentant på Siemens Wind Power var én af de mange repræsentanter fra arbejdspladserne.

 

Søren og Inge

Inge Sørensen, formand for Privat Service, Hotel & Restauration, havde en knallert med til fødselaren.

 

Søren og Per

Per Christensen, forbundssekretær, holdt en flot tale for Søren.

 

Vennerne fra Metal

Metal var mødt frem med formand og næstformand, Jan Gregersen og Tage Nielsen.

 

Menu