Nyheder
God debat om 3F-mærkesager og Store Bededag Mandag den 6. februar gæstede fire lokale folketingspolitikere 3F Aarhus Rymarken for at debattere en række af husets mærkesager. Derudover blev der god plads til kritiske spørgsmål om regeringens planer om at afskaffe Store Bededag.

”Hvem synes, det er en god idé at afskaffe Store Bededag? Ræk hånden op.”

Sådan indledte aftenens moderator, Jan Schouby, som til daglig er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende, aftenens debat.

Ikke overraskende var den eneste i salen, som hævede hånden, Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Jens Joel. De tre øvrige politikere, Kirsten Normann Andersen (SF), Sofie Lippert (SF) og Søren Egge (Enhedslisten), holdt hænderne nede. Det samme gjorde de godt 30 fremmødte tilskuere.

Den manglende opbakning til regeringens planer om at afskaffe Store Bededag kom herefter til udtryk fra både politikere og gæster.

”Jeg synes, det er pisseirriterende, at regeringen blander sig i den danske model,” konstaterede Søren Egge. 

Det samme mente både Kirsten Normann Andersen og Sofie Lippert, som påpegede at det burde være op til arbejdsmarkedets parter at tage den slags beslutninger – og at det i øvrige var tvivlsomt om afskaffelsen af helligdagen ville have en langvarig virkning.

”Har I overvejet trepartsforhandlinger?” spurgte næstformand fra 3F Aarhus Rymarken, Lene Holm og konstaterede at mange 3F-medlemmer ville få svært ved at få råd til at tage en fridag på Store Bededag fremover, hvis den ikke længere tæller som en helligdag. 

”Jeg kan godt forstå, at mange reagerer og at mange vil bevare deres fridag. Det er et ekstraordinært skridt at tage. Men det er vores opgave at sikre balance i samfundsøkonomien og sikre flere hænder på arbejdsmarkedet, og pointen (med at afskaffe Store Bededag, red.) er, at vi beder alle på arbejdsmarkedet om at tage ansvar og betale regningen,” forklarede Jens Joel.

Mere indflydelse på arbejdstiden

Trods mange kritiske bemærkninger om Store Bededag blev debatten holdt i en god og saglig tone, og den tendens fortsatte, da snakken om den truede helligdag blev erstattet af andre emner.

Næste debatemne var muligheden for at sikre fuldtidsjob til alle, som ønsker det. Her pointerede Kirsten Normann Andersen, at det i højere grad handler om at sikre gode arbejdsvilkår og mere indflydelse på egen arbejdstid. Især for de lavest lønnede:

”Der er stor lighed mellem lav løn og manglende fleksibilitet i sin arbejdstid. Jeg vil ikke anerkende, at det ikke kan lade sig gøre at vende bøtten og give mere indflydelse. Det kan man for eksempel gøre ved, at arbejdsgiveren lader folk arbejde i små faste teams, hvor man får mere indflydelse til at tilrettelægge arbejdstiden.”

Herefter debatterede politikerne andre emner – blandt andet erhvervsuddannelser. Her var der generel enighed om, at der var brug for at kvalitetsløft for at ruste vores unge til fremtidens udfordringer. 

”Min frygt er, at erhvervsuddannelserne bliver et sted for dem, der ikke kunne komme ind på gymnasierne. Det er ikke sådan, vi får talt erhvervsuddannelserne op. Vi skal arbejde for at sikre stærke sociale fællesskaber på erhvervsuddannelserne,” lød det fra Sofie Lippert.

Hurtigere udredning

Aftenens debat sluttede af med emnet lighed i sundhed. Her var der enighed om, at der er brug for handling 

”Vi har en uendelig lang venteliste i det offentlige, og det er fuldstændig uacceptabelt. Det er vigtigt, at vi lavet en udredning af folk meget hurtigere,” sagde Kirsten Normann Andersen.

Jens Joel var enig:

”Vi er nødt til at diskutere udredningen. Det er væsentligt, at folk bliver hurtigere udredt og at udredningen afgør, hvor du bliver placeret i køen.”


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt