Nyheder
2020 GF Ordinær generalforsamling. Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 17.30. Stakladen, Universitetsparken 423, 8000 Århus. Da både forårets og den sidst planlagte generalforsamling d. 15. sep blev aflyst pga. corona, så prøver vi nu igen og håber at det nu lykkedes at gennemføre den ordinære generalforsamling for 2020. Hvis du husker det, må du gerne tilmelde dig på sms 28106610 med navn, så vi har styr på lokale opsætningen og en mindre forplejning.

 

Endelig Dagsorden,  (Sidst redigeret 12/10 2020 kl. 10:00)  

 1. Velkomst samt valg af dirigenter.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Godkendelse af forretningsorden.
 4. Protokol.
 5. Beretning.
 6. Regnskab.
 7. Indkomne forslag.
  • Forslag 1 vedr. cpr. nr. i udgående post fra afdelingen
 8. Vedtægter
  • Ændringsforslag 1 vedr. repræsentation fra Samsø på bestyrelsesmøder
  • Ændringsforslag 2 vedr. optagelse af arbejdssøgende inden for afdelingens dækningsområde.
  • Ændringsforslag 3 vedr. pensionist og efterlønneres stemmeret på generalforsamlingen
 9.  Kontingent 
 10. Valg:
  1. 1 formand – på valg: Thorkil Jansen.
  2. 1 faglig sekretær – på valg: Orla Aagaard.
  3. 1 faglig sekretær – på valg: Anders Larsen.
  4. 1 faglig sekretær – på valg: Kim Jørgensen.
  5. 1 faglig sekretær – på valg: Christian Sørensen.
  6. 1 faglig sekretær – på valg: Martin Nedergaard.
  7. 1 faglig sekretær som erstatning for Gunner Lind der er fratrådt i perioden. Valgperioden er gældende frem til næste ordinære generalforsamling i 2021. Rasmus Jensen har meddelt han stiller op.
  8. 6 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg: Peter Schmidt Nielsen, Jesper Herskind, Bjarne F. Jørgensen, Birgitte Andersen og Peter Ymer Nielsen. Martin Wanding genopstiller ikke
 11. Valg af 5 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge.
 12. Valg af revisionsfirma.
 13. Valg af 1 bilagskontrollant – på valg: Tom Laustsen.
 14. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant – på valg: Eiler M. Petersen.
 15. Valg af 1 fanebærer – på valg: Bjarne Nielsen.
 16. Valg af 1 fanebærersuppleant på valg: Hans Lund.
 17. Eventuelt.

 Fristen for at aflevere forslag til pkt. 7 og 8 er i henhold til vedtægterne overskredet – det samme gælder for opstilling af kandidater til valgte ansatte poster (pkt 10a-f).

 Dagsorden kan afhentes på Sommervej 5, 8201 Aarhus V.

 På bestyrelsens vegne Thorkil Jansen Afdelingsformand

Filer Forslag 1 vedr. Repræsentation fra Sams 13,2 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt