Transport, Logistik & Byg
OK23 Anbefaling OK23: Det mener 3F Transport, Logistik & Byg om din nye overenskomst Så er der landet overenskomstaftaler for 164.000 3F-medlemmer – og snart skal du stemme om din nye overenskomst. Læs her, om 3F Transport, Logistik & Byg anbefaler et ja eller et nej til overenskomstresultatet.

3F TLBs anbefaling til medlemmerne ift OK23

 

3F TLB’s bestyrelse fastlagde i maj 22 afdelingens følgende fælles krav til OK23:

 

1. Markant hævelse af mindstelønnen

2. Bedre vilkår for tillidsvalgte

3. Afskaffelse af atypiske ansættelsesformer

4. Lønstigninger til lærlinge i kroner/ører, IKKE procentstigning.

 

Da inflationen tog fart sommeren over blev en generel sikring af reallønnen endnu et vigtigt krav.

 

Bestyrelsen har diskuteret det indgåede resultat og er enstemmigt blevet enige om følgende vurdering af forliget:

 

Sikring af reallønnen?

I forhold til sikring af reallønnen er man meget tæt på at nå i mål for transportområdet og for de byggefolk der arbejder fast på akkord.

Til gengæld er det tvivlsomt om de medlemmer, der selv skal forhandle deres timeløn, vil kunne hente de 8%, der er nødvendige for at indhente inflationen.

 

Stigning på mindstelønnen

Stigningen på mindstebetalingssatsen er højere end det tidligere er set. Men den er stadig så lav at gabet op til normallønsområdet fortsat øges for de overenskomstområder, hvor der ikke sker reel forhandling af lønnen på den enkelte arbejdsplads. Det vil fortsat sætte vores normallønsoverenskomster under pres.

 

Bedre vilkår for de tillidsvalgte

Her nåede forhandlerne langt hen ad vejen i mål. De nye rettigheder til tillidsrepræsentanterne giver nu langt bedre mulighed for at organisere og opbygge faglig styrke på den enkelte arbejdsplads. Det lykkedes desværre ikke at få hul på at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes rettigheder.

 

Social dumping

På byggeområdet er boligtillægget til udenlandsk arbejdskraft en spændende nyskabelse. Om det i praksis vil få effekt vil først kunne ses i den kommende OK periode. Desværre er det finansieret ved at tage 0,2% fra den ”særlige lønopsparing” og ikke over akkordsatserne som vores forhandlere foreslog. Heller ikke denne gang fik vi bestemmelser om kædeansvar i overenskomsten.

 

0-timers kontrakter & atypiske ansættelsesformer

Der kom ikke en samlet løsning på problemet. Nogle overenskomster fik aftalt fornuftige redskaber. Nogle fik indskrevet lovgivning på området og aftalt udvalgsarbejde på spørgsmålet. På TA overenskomsten blokerede arbejdsgiverne for en løsning, hvorfor området ikke nåede forlig, men nu omfattes af forligsmandens sammenskrivning.

 

Lærlinge?

Lærlingene har fået gode stigninger både på lønnen og pensionen, men gabet mellem 1. og sidste års lærlinge øges, da stigningerne fortsat gives som procenter. Dette rammer lærlingene på de laveste trin. Effekten af muligheden for en årlig forhandling sammen med tillidsrepræsentanten er svært at vurdere effekten af.

 

Anbefaling

Et lille flertal i bestyrelsen har på den baggrund besluttet at anbefale at stemme ja til den samlede mæglingsskitse.

Bestyrelsen opfordrer dog til at man læser anbefalingerne fra de respektive faglige klubber som også kan findes her på siden.
Se afdelingens anbefalinger til OK23 her Anbefaling 3F TLB 115 KB PDF Hent dokument Tømrer-Snedker anbefaling 486 KB PDF Hent dokument Murer anbefaling 67,5 KB PDF Hent dokument Stillads anbefaling 78,3 KB PDF Hent dokument Anbefaling Gulvlæggere 47,4 KB PDF Hent dokument


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt