Løntjek gav efterbetaling på kr 309.000,-

Forliget betød at de hver fik henholdsvis kr. 163.000,- og kr. 146.000,- for manglende løn, tillæg, overarbejde, mistet fridag/weekend, pension og feriepenge.

Forlig for elever.

Afdelingen har her lige før jul 2018 afsluttet en sag for 2 af vores kokkeelever på et lokalt Hotel ”man ikke kan kører forbi” Forliget betød at de hver fik henholdsvis kr. 163.000,- og kr. 146.000,- for manglende løn, tillæg, overarbejde, mistet fridag/weekend, pension og feriepenge. Derudover havde arbejdsgiver den frækhed at trække kr. 400,- for kost og arbejdstøj, ja oven i købet efter skat! Kost og arbejdstøj skal betales af arbejdsgiver i overenskomsten for HORESTA.

I forligene er der en skattefri godtgørelse på kr. 8000,- til hver, samt et beløb kr. 25.000,- til den ene elev for chikane og uretmæssig ophævelse af elevaftale.

Sagerne tog sin begyndelse i foråret 2018 så det har været et langt træk inden vi fik arbejdsgiver til at indgå forlig den 12. december 2018. Først da sagen var indgivet til den faglige udvalg for gastronomer kom der skred i forhandlingerne.

Det viser med alt tydelighed, at det godt kan betale sig at få et løntjek. Selv der her er tale om et Hotel som ikke er omfattet af overenskomsten, så skal virksomheder, når vi taler om elever, overholde den gældende overenskomst for fagområdet. Den pågældende virksomhed har tidligere haft sager med afdelingen, så de var udmærket klar over at overenskomsten var gældende, men alligevel blev der ikke betalt den rigtige løn. Der var ingen overholdelse af arbejdsplaner, ja den ene elev havde en måned mere 240 arbejdstimer. Det var almindeligt at der blev arbejdet langt udover 148 timer over 4 uger.

Pension og forsikringer.

Et af de krav der var i overnævnte sager, var manglende betaling af pension. I de fleste pensionsordninger er der forsikringsordninger. For elever på HORSTA er følgende gældende.

a. Invalidepension kr. 60.000 årligt

b. Invalidesum kr. 100.000

c. Forsikring ved kritisk sygdom kr. 100.000

d. Dødsfaldssum kr. 300.000

 

Hvis ikke arbejdsgiver indbetaler til pension så vil du ikke være omfattet af ovennævnte ydelser, men du får heller ikke en opsparing af pension som du skal bruge når du på et tidspunkt skal gå på pension. Den ene sag havde et efterbetalingskrav på kr. 26.000,- penge der kan blive til mange når de skal bruges om 40 år med renters rente. Hvorfor gå glip af dem?

 

Gør din pligt, kræv din ret!

Der skal lyde en opfordring til vores medlemmer om at komme forbi afdelingen og få et løntjek. Husk at du sammen med din arbejdsgiver har indgået en aftale om løn og arbejdsforhold. Lige såvel som din arbejdsgiver forventer du overholder kontrakten, kan du også forvente, at din arbejdsgiver overholder sin del af aftalen!

Menu