Nyheder
Tillykke med uddannelsen - Kim Kim gennemførte uddannelsen i løbet af 1½ ar, og er nu udlært industrioperatør

Tillykke med uddannelsen

Kim Thorvald Nielsen har arbejdet på Power Solution i 33 år og har løbende været på efteruddannelse.

For ca. 1½ år siden kom værkføreren og fortalte om den nye maskine de snart skulle have i afdelingen. Den ville kræve en anderledes indsats, end det arbejdet gjorde i dag. Man skulle udover at betjene maskinen, også være med til at stille omstille den nye maskine. Så hvis Kim havde lyst til det, så var det bare om at komme i gang med uddannelsen.

Kim har løbende deltaget i efteruddannelse og stor erfaring fra arbejdsmarkedet. Det gav lidt merit – altså at uddannelsen blev afkortet.

Kim gennemførte uddannelsen i løbet af 1½ ar, og er nu udlært industrioperatør.

Det medfører et svendebrev - nyt og spændende arbejde – mere i løn.

Så en ren win-win. Til gavn for virksomheden og til gavn for Kim.

Vi vil gerne endnu engang ønske Kim rigtig hjertelig tillykke med uddannelsen.

På afdelingens vegne

Marita

Kontakt