Nyheder
Coronavirus og ledighed


Situationen i Danmark berører rigtig mange lige nu og i de kommende uger. Derfor er der oprettet et særligt nødberedskab.Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet og erstattet af et nødberedskab. Det betyder konkret, at:

  • alle igangværende aktiveringstilbud er suspenderet – der bliver heller ikke sat nye tilbud i gang.

  • samtaler i jobcentre og a-kasser er suspenderet.

  • ledige har ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • jobcentre og a-kasser har ikke mulighed for at give sanktioner.  

  • ledige fortsat kan modtage deres ydelse.

  • medlemmer, der bliver ledige, kan tilmelde sig som nyledige via Jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.

  • medlemmer kan henvende sig til jobcentret og også kan afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.

  • jobcentret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Læs også følgende fra Beskæftigelsesministeriet:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/jobcentre-lukker-ned-gaar-ikke-ud-over-udbetalingen-af-ydelser/


Kontakt