Nyheder
40.000 anmeldte arbejdsskader kan ikke ignoreres!

Det var antallet af anmeldte arbejdsskader i 2018.


Det skal der gøres noget ved. Det skal være sikkert at gå på arbejde.


Derfor har FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) erklæret 2019 for Arbejdsmiljørepræsentanternes år.

 

Mange forskellige aktiviteter skal i årets løb sætte fokus på arbejdet for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på og anerkende det store arbejde arbejdsmiljørepræsentanterne laver i det daglige.

 

Opstarten på arbejdsmiljørepræsentanternes år skete på en landsdækkende konference for arbejdsmiljørepræsentanter, som fandt sted den 8. januar i Odense Congres Center med deltagelse af 1700 arbejdsrepræsentanter.

 

16 af 3F-Silkeborgs arbejdsmiljørepræsentanter deltog i konferencen og oplevede en god og inspirerende dag, som gav mod på at være med til at få sat gang i det lokale arbejde for et bedre arbejdsmiljø.

 

Der vil fra 3F-Silkeborgs side blive sat gang i flere forskellige arrangementer og tiltag i løbet af 2019. De fleste i samarbejde med den lokale afdeling af LO og FTF.

 

Arrangementerne vil have sigte på at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen, både på den enkelte arbejdsplads og generelt i lokalområdet. De skal også bevirke, at der kommer mere statur og dermed gennemslagskraft til den enkelte arbejdsmiljørepræsentant og skabe et lokalt tværfagligt netværk for alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter indenfor Fagbevægelsens Hovedorganisation, så de kan støtte og inspirere hinanden.

 

Så husk at tage vel imod de tiltag der kommer fra DIN arbejdsmiljørepræsentant.

De fremsættes for at DU sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

 

3F Silkeborg deltog i Opstartskonference Arbejdsmiljø 2019 - der foregik i Odense tirsdag den 8. januar 2019.

Kontakt