Nyheder
Så kom resultatet

3F-Silkeborg stemte ja


 


Til formiddag kom resultatet af afstemningen om OK 18.


Både på landsplan og for 3F-Silkeborgs vedkommende blev der stemt ja.


Og det med en ja procent på over 90 for 3F generelt, mens der var lidt mere skepsis lokalt da en tredjedel af 3F-Silkeborgs medlemmer der stemte nej.


Se resultater fra de største områder i opstillingen herunder.

Område

Ja procent

Nej procent

stemmeprocent

Kommunen Rengøringsassistenter

62,162

37,838

45,679

Kommunen erhvervsuddannede serviceass. og rengøringsteknikkere

51,852

48,148

69,231

Kommunen Specialarbejdere

71,429

28,571

52,239

Regionen servieass./ medarbejdere

84,615

15,385

61,905

Staten Rengøringass. Og spc.arb.

84,615

15,385

48,148

Staten Bykirkegårde

76,471

23,529

56,667

 

 

3F-Silkeborgs offentlige branche havde anbefalet at stemme nej, men anerkender at vores argumenter herfor ikke kunne overbevise de stemmeberettigede og det er nu engang – heldigvis – medlemmerne der bestemmer!

 

Stemmeprocenten var landsplan 51,3 procent. Lokalt kom vi lige over denne med en afstemningsprocent på 51,429.

 

Når man tager i betragtning at vi modtog materialet til den lokale del af afstemningen alt for sent og derfor kun havde halvanden dag til at tage rundt og samle stemmer sammen må en stemmeprocent på knap 52% vel være godkendt.

 

I forbindelse skal der lyde en stor tak til alle der hjalp til med afstemningen

Ingen nævnt ingen glemt. Dog med en enkelt undtagelse.

De tre tillidsrepræsentanter ved Silkeborg kommunes rengøringsenhed skal her fremhæves for en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med afstemningen. På knap 2 dage lykkedes det for dem at besøge alle, på nær 8 af, de 200 ansatte ved rengøringen på deres arbejdsplads og opfordre dem til at stemme.

Det var et rigtigt flot stykke arbejde de præsterede!

Kontakt