Aktiviteter
21/9: Generalforsamling i Murernes Seniorklub

Start
Slut
Hvem kan deltage
Medlemmer
Adresse
Pris
Gratis
Aktivitet

Efter en forhåbentlig god sommer starter vi op igen. Bestyrelsen har flg. Tanker for aktiviteter for det kommende halvår.

Vi afholder generalforsamling tirsdag den 21. september 2021 med stort ”halvelleven” kl.10.30 i kælderen

Dagsorden:

  1.  valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Hvordan er det gået for klubben indtil nu
  4. Fremtidige aktiviteter - økonomi
  5. Indkommende forslag (bestyrelsen i hænde senest den 1. september)
  6. Regnskab
  7. Valg af bilagskontrollanter
  8. Valg af bestyrelse

Der vil være lidt godt til halsen både til generalforsamling og medlemsmøderne

Tag gerne jeres partner med.

Efterårets mødedatoer er som regel den tredje tirsdag i måneden, dato for julefrokost kommer senere

Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Jørgen Bentzen


Kontakt