Aktiviteter
22/4: Generalforsamlinger i BJMF I år bliver tre generalforsamlinger afviklet samme dag - og på en lørdag.

Start
Slut
Hvem kan deltage
Adresse
Pris
Gratis
Aktivitet

Generalforsamlinger i BJMF

Tid: lørdag den 22. april 2023, kl. 10.00-18.00
Sted: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Program for dagen

 • Kl. 10-00-13-00: Generalforsamlinger i Servicegruppen og Byggegruppen

• Kl. 13.00-14.00: Frokost

• Kl. 14.00-18.00: Ordinær generalforsamling i 3F BJMF

Dagsorden for BJMFs generalforsamling

 1. Velkomst ved Claus Westergreen, formand

2. Valg af 2 dirigenter

3. Formalia:
a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer
b. Godkendelse af dagsorden
c. Godkendelse af forretningsorden
d. Protokol

4. Bestyrelsens beretning ved Claus Westergreen, formand
- Herunder behandling af Arbejdsplan

5. Økonomi
a. Regnskab for 2022
b. Budget for 2024
c. Kontingentfastsættelse 2024

6. Indkomne forslag

7. Valg ifølge lovene

8. Eventuelt

Vær opmærksom på:
§ 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer.

§ 7 stk. 10 – Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen.

Alle dokumenter til generalforsamlingen vil blive lagt på www.3f.dk/bjmf
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt