Aktiviteter
28/10: Generalforsamling i BJMF Den ordinære generalforsamling Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening er blevet udskudt pga. corona-restriktioner

Start
Slut
Hvem kan deltage
Medlemmer
Pris
Ingen pris
Aktivitet

Ordinær generalforsamling i 3F BJMF
Torsdag den 28. oktober, 2021, kl. 17.00-22.00
Teknisk Skole ”Aula” Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

 1. Velkomst ved Claus Westergreen, formand
 2. Valg af 2 dirigenter
 3. Formalia:
  a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer
  b. Godkendelse af dagsorden
  c. Godkendelse af forretningsorden
  d. Protokol
 4. Bestyrelsens beretning ved Claus Westergreen, formand
  - Herunder behandling af Arbejdsplan
 5. Økonomi
  a. Regnskab for 2020
  b. Budget for 2022
  c. Kontingentfastsættelse 2022
 6. Indkomne forslag
 7. Valg ifølge lovene
 8. Eventuelt
Vær opmærksom på:
§ 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer
.

§ 7 stk. 10 – Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen.

Find alle dokumenter på www.3f.dk/bjmf


Kontakt