Nyheder
Udtalelse fra BJMFs generalforsamling Generalforsamlingen stiller krav til dagpengesats, bæredygtighed, arbejdsmiljø og pensionsalder

Udtalelse vedtaget på BJMFs generalforsamling
afholdt den 28. oktober 2021

Vi har i BJMF med bekymring været vidne til en gradvis udhuling og forringelse af dagpengesystemet i løbet af de sidste årtier. Vi må konstatere, at denne systematiske udhuling er medvirkende til en øget ulighed og ikke mindst utryghed, også blandt vores arbejdsløse kolleger og deres familier.
Det må og skal der handles på!

BJMF har i flere år, påpeget problemet og krævet en forhøjelse af dagpengesatsen.
Regeringens forslag om en forhøjelse af satsen i de første 3 måneder kommer ikke alle til gode. Vi hilser det velkomment, at der gøres et forsøg på en genopretning, men med et krav om en sammenlagt beskæftigelse i 2 ud af 3 år, så bliver det vanskeligt for løsarbejdere, vikarer, sæsonarbejdere og andre grupper, at kunne opfylde de opstillede krav.

Derudover løser en forhøjelse af dagpengene alene i de første 3 måneder af ledighedsperioden ikke de langtidslediges vilkår.

Vi ser også med bekymring på klimaforandringerne og den miljøpåvirkning der har skabt ravage i naturen igennem alt for mange års negligering af hensyn og påpasselighed. Udover at gøre vores fagforeningshus mere bæredygtigt i form af en øget affaldssortering og bevidsthed, så arbejder vi også fremadrettet med at oplyse, om de allerede eksisterende muligheder der er for en grøn omstilling i byggeriet, for eksempel i forhold til isolering.

Miljø er også det nære. Alt for mange finder sig i, at virksomhederne ikke har styr på arbejdsmiljøet. Vores bedste våben er at sige fra hver eneste gang arbejdsmiljøet ikke lever op til lovgivningen. Arbejdsmiljørepræsentanter spiller en nøglerolle i kampen for et bedre arbejdsmiljø. De skal styrkes, uddannes og have alt den opbakning de behøver. Både fra fagforeningen, og fra myndighedernes side og ikke mindst fra fællesskabet.

Vi vil sige nej til farligt og sundhedsskadeligt arbejde – ingen skal stå alene, når de står fast på retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Ikke mindst fordi den stadig højere pensionsalder kræver et godt helbred for at kunne nyde et velfortjent otium. Vi vil ikke finde os i, at vores liv skal være kortere og mere præget af nedslidning og nedsat livskvalitet, fordi vi arbejder i byggebranchen.

Energiprisernes himmelflugt og forsyningskrisen har vist, at de lande, hvor forsyning (el, vand og affald) er privatiseret, er priserne højest og krisen størst. BJMF vender sig imod privatisering og liberalisme i Danmark. Vital vigtig forsyning skal ikke blive en del af kasinoøkonomien. Den igangværende liberalisering og privatisering af affaldssektoren skal rulles tilbage.

BJMF kæmper for vores kolleger i de perioder, de står uden for arbejdsmarkedet, for vores kollegers forhold, når de er i arbejde og for vores kollegers muligheder, når de går på pension, derfor:

  • BJMF kræver fortsat en generel forhøjelse af dagpengene!
  • BJMF arbejder fortsat for at udbrede viden om grøn omstilling og bæredygtigt byggeri!
  • BJMF arbejder for en stadig forbedring af arbejdsmiljøet!
  • BJMF fortsætter kampen mod den stigende pensionsalder!
Filer Udtalelse fra BJMFs generalforsamling den 28. oktober 2021 55,5 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt