Nyheder
ASBEST: Alvorligt møde om den usynlige fare Stor bekymring og ønsker om handling hos deltagerne ved fyraftensmøde om asbest

Der mangler en fælles forståelse for hvor farligt asbest er, hvordan det skal håndteres og hvilke rettigheder, man har som håndværker. Alt dette blev belyst, da BJMF afholdt medlemsmøde om asbest tirsdag den 21. januar. Der var et væld af informationer fra oplægsholderne – mere end til et enkelt møde.

Rikki Hansen, der pt. er frikøbt til at køre pladsbesøg med fokus på asbest og støv, introducerede og fortalte bl.a. om hvordan man overhovedet spotter asbest.

Derefter fortalte Jesper Krag Christiansen fra Bambus om hvilke hjælpemidler – både personlige og i øvrigt – der skal bruges, når der skal gøres rent efter asbestforurening.

Freddy Ridderhaugen, miljøkonsulent i BJMF, fortalte om hvilke rettigheder håndværkere har til at stoppe arbejdet ved mistanke om asbest og hvordan man så skal forholde sig, bl.a. kræve skriftlig dokumentation for at pladsen er rengjort.

Til sidst fortalte Flemming Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F-forbundet, om de planer og tiltag, som parterne, dvs. 3F og Dansk Arbejdsgiverforening/Dansk Byggeri indtil videre har kunnet blive enige om, og som er mundet ud i en række tiltag og en henstilling til politikerne.

Der var stor bekymring og vrede blandt de fremmødte fra alle BJMFs byggefag. Flere gav udtryk for frustration over lemfældig asbestrengøring og over at problemet ikke blev taget alvorlig.

Mødet gjorde det klart, at der findes enorme mængder viden og information om emnet – men at der mangler forståelse og indarbejdet praksis, når man støder på asbest. Det gælder først og fremmest i første led af en byggesag: bygherre, rådgivende og projekterende.

Læs også:
Hvordan skal man forholde sig
Utroværdig miljørapport
Med års forsinkelse kom regningen


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt