Nyheder
Tagarbejde: Bedre sikkerhed Forkætret 5 meters-regel ser nu ud til at blive fjernet

19. februar i år døde en 67-årig tagdækker af sine kvæstelser efter at være faldet godt fire meter fra et tag.

Han var langt fra den første tagdækker, der mistede livet eller kom svært til skade ved sit arbejde. Men i modsætning til alle de andre ulykker, så satte dødsulykken i februar i år gang i en veritabel bølge: Nu skulle det være slut med særligt lempelige regler for arbejde på tage – og dermed slut med dødsulykker som følge af fald fra stor højde.

Indsatsen har båret frugt: Nye regler er på vej, og fremover skal tagdækkerarbejde og andet arbejde på tage omfattes af stort set samme regler for arbejde i højden som alt andet arbejde på en byggeplads.

- Jeg håber, at de nye regler kan være på plads i begyndelsen af det nye år. Det vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det skulle være sket for mange år siden, men jeg er enormt glad for, at det endelig bliver virkelighed, siger Helge Hansen, tagdækker og faglig sekretær i Byggegruppen i BJMF.

Reglerne om arbejde i højden på byggepladser er fastsat i en bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde og baserer sig på et EU-direktiv fra 1992 samt en tilhørende vejledning fra Arbejdstilsynet.

Her er det lagt til grund, at det er nødvendigt at sikre mod nedstyrtning, når højden overstiger 2 meter, da et fald fra denne højde betyder, at underlaget rammes med stor hastighed.

Ved arbejde på flade tage er der imidlertid en undtagelse: Her skal der først sikres mod nedstyrtning i 3,5 meters højde – og denne højde kan hæves til 5 meter, hvis ”arbejdet foregår på et skridsikkert underlag og under gode vind- og vejrforhold”.

- Det betyder, at der de facto gælder en 5 meter regel ved tagdækkerarbejde. Det er simpelthen blevet normen, siger Helge Hansen.

Virker ulogisk
Dødsulykken i februar satte gang i en lavine med opslag på de sociale medier, indsats fra forbundets arbejdsmiljøfolk samt politisk opmærksomhed ved et foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører Christian Juhl stillede således et par spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Det virker meget ulogisk, at man gerne må risikere et fald på op til 5 meter, når man arbejder på et tag, mens der slet ikke må være faldfare andre steder på et byggeri, siger Christian Juhl.

Han spurgte derfor, hvad ministeren mener om uklarheden og ikke mindst hvad ministeren vil gøre for at skabe sammenhæng i reglerne, så de i fremtiden beskytter mod lignende alvorlige arbejdsulykker.

På baggrund af henvendelsen bad beskæftigelsesministeren det rådgivende partsorgan Arbejdsmiljørådet overveje, om tagreglerne i byggepladsbekendtgørelsen er hensigtsmæssigt udformet.

Rådet fik indtil udgangen af september til arbejdet, men allerede inden man gik på sommerferie, lå der en indstilling fra en arbejdsgruppe med repræsentanter for både arbejdsgivere og lønmodtagere i byggebranchen.

Og indstillingen er soleklar: Den omstridte 5 meters regel skal fjernes.

Skriftlig vurdering
Arbejdsgruppen lægger op til, at den maksimale arbejdshøjde ved tagarbejde uden faldsikring som udgangspunkt bliver 2 meter. Der bliver dog mulighed for at arbejde op til 3,5 meter på tage under 15 graders hældning.

Det kræver imidlertid en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, og arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig vurdering inden arbejdets udførelse. Alt arbejde over 3,5 meters højde skal sikres.

Arbejdsmiljøkonsulent i Byggegruppen i forbundet Flemming Hansen har været en del af arbejdsgruppen. Han kalder ændringerne for et stort fremskridt.

Om mulighederne for at arbejde op til 3,5 meter uden sikring siger han:

- Der skal i disse tilfælde være tale om, at det omgivende område har et blødt underlag som for eksempel sand, jord eller græs, siger han.

Ændringerne skal godkendes af beskæftigelsesministeren og Folketinget, men Flemming Hansen føler sig overbevist om, at regelændringerne godkendes, når der er tale om et forslag udarbejdet og godkendt af arbejdsmarkedets parter.

Hjalp med lig på bordet
Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri/DI, mener, at man har nået ”et godt resultat” men vil ikke gå i detaljer.

- Vi har fået en opgave af beskæftigelsesministeren, og så synes jeg, det er god skik, at han bliver forelagt resultatet først, siger hun.

Helge Hansen ser tilbage på et forløb, hvor branchen på meget kort tid ser ud til at få gjort noget ved ”nogle uforklarlige regler, som vi har bekæmpet i årevis”.

- Det er trist, at der skal lig på bordet, men dødsfaldet i vinter var det, som satte gang i processen, hvor vi har mødt sympati og forståelse hele vejen rundt. Det har måske også bidraget, at Fagbladet i 2018 havde en artikel om, at tagdækkerne har Danmarks farligste job. Den historie er blevet trukket frem igen. Ingen har kunnet give en god forklaring på, hvorfor vi har haft disse undtagelser. Vores liv er lige så meget værd som andres. Vi har som fag gjort oprør, og der er blevet lyttet hele vejen til Christiansborg. Det er jeg taknemmelig for, siger han.

De foreslåede ændringer skal nu indarbejdes i byggepladsbekendtgørelsen, i Arbejdstilsynets vejledning om fald fra højde på byggepladser samt i branchevejledningen.

FAKTA

Faldulykker

Ifølge data fra Arbejdstilsynets hjemmeside er der i perioden 2018 til foråret 2021 sket seks dødsulykker ved arbejde på tag. Det seneste eksempel var en 67-årig tagdækker, der 19. februar i år faldt godt fire meter.

I perioden 2015-2019 er der i gennemsnit årligt anmeldt 6.137 ulykker i byggeriet. 21 procent eller godt hver femte ulykke er lodret fald. Andre typer af fald udgør 14 procent. Det vil sige, at flere end hver tredje ulykke i byggeriet er en faldulykke.

De nye regler
§ 38. Ved arbejde og færdsel på tage, skal der alt efter tagets hældning træffes følgende kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra tagkant og tagfod:

1. Taghældning under 15°: Hvor tagkanten er mellem 2 og 3,5 meter over det omgivende underlag, skal der udarbejdes en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse jf. § 7, stk. 2. Hvor højden er mere end 3,5 meter, skal der langs kanten opsættes rækværk eller anden lige så effektiv sikring. Hvis arbejdet kan udføres, uden at det er nødvendigt at komme nærmere end 2 meter til tagkanten, kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar markering af arbejdsstedet. Færdsel må ikke finde sted uden for markeringen.

2. Taghældning på 15° eller derover: Hvis tagfoden er mere end 2 meter over det omgivende underlag, og der under arbejdets udførelse vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af op til 5 meter skal der udarbejdes en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse jf. § 7, stk. 2. Hvis der under arbejdets udførelse vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af 5 meter eller derover, skal der, inden arbejdet påbegyndes, ved tagfoden anbringes stillads, skærm, net eller lign., der med sikkerhed kan standse fald af personer. Hvis taget er glat, skal der, uanset hvilken højde, der arbejdes i, anvendes tagstiger, medmindre lægterne forsvarligt kan fungere som sådanne.

Artiklen har været bragt på branchesiderne i for struktør og beton, tagpap og isolering. Fagligt Fokus nr. 4 2021.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt