Nyheder
Kommunal- og Regionsvalg: BJMFs krav til valget 2021 Sæt fokus på de emner i valgkampen, der er af betydning for arbejderne

Når vi skal stemme til kommunalvalget, har medierne sjældent fokus på det, der betyder noget for os arbejdere.
Derfor har fagforeningen sat fokus på nogle af de emner, der betyder meget for os arbejder.
Vi vil forsøge at præge valgkampen, da mange politiske beslutninger har stor betydning for vores arbejdsvilkår.

Udlicitering
3F BJMF har erfaring for at udlicitering af offentlige opgaver altid fører til dårligere løn og arbejdsforhold for medarbejderne. Ofte er det ikke det samme arbejde der udføres, så borgerne får et dårligere resultat, og hvis det skal være samme standard, er det dyrere. Der er lavet aftale i Folketinget omkring forsyningsvirksomheder, så som affaldsforbrænding og spildevand, hvilket igen indskrænker det kommunale selvstyre.
• Vi kræver stop for udlicitering af offentlige opgaver, samt at man hjemtager de opgaver man har udliciteret

Sociale klausuler
3F BJMF mener at der skal være sociale klausuler i alle kommunernes kontrakter og entrepriser. Alle kalder på faglært arbejdskraft. Ingen projekter uden lærlinge.
• Vi kræver flere sociale klausuler, mere kontrol og større bøder hvis de ikke bliver overholdt

Social dumping
Som bygherre bør man have ansvar for processen og dermed for den sociale dumping. Om det er Metro eller Nemlig.com har bygherren et bestilleransvar for arbejdsforhold m.m. København er gået foran med dette men vi er langt fra i mål.
• Vi kræver der kommer flere initiativer til at stoppe social dumping

Ungdomsboliger
3F BJMF har bygningsarbejderne der gerne vil bygge boliger. Der mangler boliger til unge under uddannelse. Hvor mange ungdomsboliger bliver der planlagt på Lynetteholmen?
• Vi kræver flere ungdomsboliger

Nyttejob
Nyttejob er udnyttelse og underbetaling af arbejdskraft og erstatter folk i ordinære stillinger. Hver fjerde offentlig specialarbejder er forsvundet i løbet af de sidste år. De er erstattet af nyttejobbere der udfører arbejdet for en langt lavere ydelse. Det er tvangsarbejde.
• Vi kræver stop for nyttejobberi og tvangsarbejde

Se hvordan de enkelte partier stiller sig til BJMFs holdninger og krav:

Rød boks = Støtter ikke BJMF's krav

Gul boks = Har en både-og holdning

Grøn boks = Støtter BJMF's krav

 Parti  Udlicitering  Social klausuler  Social dumping Ungdomsboliger 

 Nyttejob

 A. Socialdemokratiet

         
 

 B. Radikale Venstre

         
 

 C. Konservative

         
 

 D. Nye Borgerlige

         
 

 E. Christiania-Listen

         
 

 F. Socialistisk Folkeparti

         
 

 I. Liberal Alliance

         
 

 K. Kristendemokraterne

         
 

 N. Kommunisterne

         
 

 O. Dansk Folkeparti

         
 

 R. Kommunistisk Parti

         
 

 V. Venstre

         
 

 Ø. Enhedslisten

         
 

 Å. Alternativet

         

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt