Nyheder
Boliger på Mølle Allé?
<p class="Pa9" style="text-align: justify;">
<span style="color: black;">Bestyrelsen for BJMF har i et stykke tid disku­teret, om der skal bygges på fagforeningens grund på Mølle Allé. <br />
Nu skal medlemmerne høres. </span>
</p>

Ideen er opstået på baggrund af, at fagfor­eningen har en stor grund og at der mangler især lærlingeboliger.

Et byggeri vil være en økonomisk udfor­dring, men vil også gøre fagforeningens grund mere værd, og uden at være boligspe­kulanter vil det være en indtægtsmulighed for fagforeningen, samtidig med at der kan bygges forholdsvis billige boliger”, siger Claus Westergreen, formand for BJMF.

Det vil også være en måde, hvor vi som fagforening kan vise, at vi vil tænke nyt, og skabe en politisk diskussion om vores værdi­er og muligheder for at skabe noget nyt”, siger han.

Lokalplan
Udgangspunktet er, at der skal bygges boliger til vores lærlinge. Der er indledt et samarbej­de med en arkitekt, en ejendomsmægler m.fl. for at afklare, hvordan det i givet fald vil kun­ne lade sig gøre og hvordan det kan komme til at se ud.

Der er mange muligheder afhængig af hvad og hvor mange kvadratmeter, der skal bygges på.”

Bestyrelsen har ansøgt Københavns Kom­mune om at få en lokalplan for området og dermed få afklaret, hvad der kan lade sig gøre, hvis der skal bygges på grunden.

Medlemmernes skal høres
Bestyrelsen mener, at hvis der skal bygges, skal fagforeningen flytte et andet sted hen.

Men vi skal i fællesskab finde ud af hvad vi, som medlemmer syntes, der skal gøres. Derfor skal vi diskutere det i fagforenings klubber, og på et medlemsmøde, der bliver indkaldt før generalforsamlingen, så vi er godt informeret inden generalforsamlin­gen, siger Claus Westergreen.

Læs mere om projekt Valby Huse


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt