Nyheder
Byggefagenes handlingsplan for klima- og beskæftigelsesindsats <p>Byggefagenes Samvirke har opstillet en handlingsplan for en klima- og beskæftigelsesindsats. </p>

Byggefagenes handlingsplan bl.a. kommer ind på:

 • Klimasikring af offentlige og private bygninger
  Bygningsmassen i Danmark er kun i beskedent omfang fremtidssikret når det gælder klima og energiudnyttelse. Det skal tænkes alternativer til olie/gasproduktionen som er på vej ud.

  Bygningerne skal indrettes til at udnytte alternative energiformer så effektivt som muligt.
  Dette kræver en større regulering af bygningsreglementet, som stiller krav til både eksisterende bygningsmasse, byggeri under projektering, samt bygger i fremtiden.
 • Certificering og autorisation
  For at få en så høj byggekvalitet som muligt er det nødvendigt, at der laves et system på området, som sikrer den bedste kvalitet, også på det klimamæssige område.

  Det betyder, at der skal stilles krav om certificering af byggeriets forskellige jobområder, og at firmaer skal autoriseres til at udføre klimabyggeri.

  Et overordnet princip for byggeri skal være: det skal kunne holde i 100 år.
 • Uddannelse
  Samfundet er ved at miste en generation af håndværkere, som på grund af manglende praktikpladser ikke får de nødvendige kvalifikationer i de enkelte håndværk.

  Derfor er det vigtigt, at det offentlige bidrager med praktikpladser, og at de private virksomheder forpligtes til at stille de nødvendige pladser til rådighed.

  Et oplagt element i forbindelse med uddannelserne er at sikre, at klimaindsatsen indarbejdes i uddannelsen, for eksempel med introduktion til nye teknikker og materialer.
 • Økonomi og finansiering
  Generelt skal det muliggøres, at offentlige investeringer fremrykkes, så skoler, institutioner osv., der trænger til renovering, kan få det nødvendige kvalitetsløft.

  Hvad angår den private boligmasse, så må staten stille økonomi til rådighed for lånegarantier, så boligejere kan få økonomi til at finansiere de nødvendige renoveringer og ombygninger.

  Der skal skabes et kommunalt samarbejde omkring kloakering, fjernvarmeudnyttelse og lignende initiativer. Det vil ikke bare være sund økonomi, det vil også være ressourcebesparende.
 • Ud af skuret, ind i klimabevægelsen
  Ingen forandring kommer af sig selv. Sådan har det været med fagforeningerne, med overenskomsterne, med socialsikring og a-kasser og meget andet gennem tiderne.

  I dag står vi over for en historisk udfordring, som arbejder- og fagbevægelsen skal tage del i, nemlig klimakampen.

  For Byggefagenes Samvirke er det derfor helt naturligt at være en del af den brede klimabevægelse, som skal sikre fremtiden, ligesom vi vil arbejde for, at den helt nødvendige grønne omstilling også bliver socialt retfærdig.

Marts 2020

Læs hele handlingsplanen (pdf)


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt