Nyheder
Byggefagene: Brug §17 i arbejdsmiljøloven!
<p style="color: #000000; margin: 12px 0px 0px; text-align: left;">
<span>
<strong>Corona/Covid-19: </strong>
</span>Byggefagenes Samvirke opfordrer til at bruge muligheden for at forlade arbejdet eller få anvist andet arbejdet, hvis byggepladsen ikke lever op til de gældende corona-restriktioner</p>

Byggefolket er sammen med offentligt ansatte, chauffører, gartnere m.fl. blandt de grupper, der holder hjulene i gang under coronaen. Men det er ikke alle steder, arbejdsgiverne tager restriktionerne alvorligt.

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø siger i sin vejledning at ”Arbejdsgiveren har ansvaret for, at virksomhedens medarbejdere skal kunne arbejde uden risiko for deres sikkerhed eller sundhed herunder risiko for smitte med Corona-virus”.

Vejledningen angiver, hvordan man kan forebygge smitte ved bl.a. forskudte pauser, sikkerhedsmøder over telefon eller udenfor, afstand til kollegerne, blive sammen i sjakkene både i arbejde og til pause, gøre rent og desinficere.

Individuel ret
Men hvis byggepladsen ikke lever op til dette, er der hjælp at hente i arbejdsmiljølovens §17, som siger: ”En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.”

- Der er tale om en individuel ret. Dvs. man skal selv meddele sin nærmeste overordnede, at man ikke vil være på pladsen. Så er det hans ansvar enten at anvise, hvordan der kan blive sikkert eller anvise noget andet arbejde, siger Niels Bergløv, formand for Arbejdsmiljøudvalget i Byggefagenes Samvirke, København.

- Det er vigtigt, at man beder om få på skrift, at der er sikkert at være. Man skal også være opmærksom på, at man i tilfælde af overflytning til andet arbejde ikke må lide økonomisk tab for den tabte tid.

Afspritning og akkordering
Det er ifølge Niels Bergløv i det fleste tilfælde muligt arbejde på corona-sikre arbejdspladser, men det kræver at retningslinjerne bliver overholdt og stille materialer som sprit og lign. til rådighed.

- Folkene skal også være indstillet på at spritte af efter de har været i skuret. I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på at spildtid med afspritning og rengøring bliver betalt. Dvs. husk at skrive akkorderingssedler, siger han.

Der er ingen meget retspraksis på §17 og corona. Niels Bergløv opfordrer derfor til at paragraffen bliver brugt mere, så der kommer mere viden på området.

Læs mere og download de pjecer som Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg har lavet om forebyggelse af smitte.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt