Nyheder
Du har krav på de rigtige sikkerhedssko Du har krav på de RIGTIGE SIKKERHEDSSKO – og mester skal betale!

Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af de personlige værnemidler og har ejendomsretten til dem siger Arbejdstilsynets vejldning D5.6-1 fra april 2015.

Det betyder, at mester skal afholde de nødvendige udgifter til dine sikkerhedssko.

Han skal også sikre at du har det rigtige sikkerhedsfodtøj. Nogle sko passer f.eks. til at gå på beton andre til at gå på tag med. Derfor kan du godt komme ud for at skulle have flere par sko eller støvler.

Du kan kræve nye sko, når de gamle er defekte eller ikke passer til behovet.

KAN MESTER BESTEMME HVILKE SKO, DU SKAL BRUGE?
Nej. Du skal have, hvad der passer til dig og det arbejde, du skal udf
øre, og sikkerhedsskoene skal være CE-mærket.

Men du kan godt komme ud for, at han tilbyder nogle, han har fået tilbud på. Dem skal du prøve, og hvis de passer skal du tage dem. Hvis de ikke passer, skal du meddele ham det, og han skal så tilbyde nogle andre.

MÅ JEG SELV KØBE SIKKERHEDSSKO UDEN AT SPØRGE MESTER?
Nej. Du skal undersøge om der er aftaler i firmaet/medarbejderhåndbogen om indkøb af sikkerhedssko.

SKAL JEG SELV BETALE NOGET AF SKOEN?
Nej Det er mester, der skal afholde udgifterne. Du kan dog komme ud for at han kan kr
æve en vis egenbetaling, hvis du købe ind uden at spørge ham. Til gengæld ejer du jo noget af skoen

KAN MESTER FASTSÆTTE EN MAX GRÆNSE PÅ FX 800 KR.?
Ja og nej Grænsen kan have relevans, hvis du køber ind uden at spørge mester. Kan du ikke få de sko, du skal bruge inden for grænsen, skal han tilbyde dig noget over grænsen, du skal dog være villig til at afprøve mesters tilbud først og påvise, at de ikke er egnet.

KAN FIRMAET OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTEN LAVE EN LOKALAFTALE OM EGENBETALING?
Nej. Det er i strid med bekendtgørelsen. Det er kun 3F og Dansk Byggeri, der kan lave sådan en aftale og det har vi ikke lavet.

HVAD GØR JEG, HVIS MESTER IKKE VIL BETALE DET FULDE BELØB?
Så skal du henvende dig i fagforeningen.

HVAD GØR JEG HVIS, MESTER TRÆKKER MIG FOR BETALING AF SIKKERHEDSFODTØJ?
Så skal du henvende dig i fagforeningen for at få vurderet om beløbet kan kræves tilbage.

KAN MESTER UDLEVERE BRUGTE SKO?
I princippet ja, men sp
ørgsmålet er jo så om de passer?

MÅ JEG TAGE SKOENE MED?
Det er mesters ejendom, s
å du kan komme ud for at han kræver dem tilbage.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt