Nyheder
Få styr på GPS-reglerne
<strong>Københavns kommune</strong> vil indføre GPS-overvågning. Derfor: Få styr på reglerne inden ledelsen indfører overvågning

På det seneste er diskussionen om GPS-overvågning dukket op i Teknik- og Miljøforvaltningen i København. Her vil ledelsen gerne udvide brugen af GPS. I øjeblikket må de bruge overvågningen til positiv dokumentation, men i fremtiden vil de gerne bruge overvågningen i personsager.

Når ledelsen går med den slags planer, er det godt at vide, hvad reglerne er. I kommunerne kan ledelsen nemlig ikke bare indføre overvågning.

Som vi tidligere har skrevet, er det fornuftigt at få skrevet reglerne for GPS-overvågning ned i en aftale mellem jer og ledelsen, så alle ved, hvad man skal forholde sig til.

Sådan en aftale kan indeholde regler for brug, en afklaring af om oplysningerne må bruges til personalesager osv.

Selvom der en aftale, er der en række regler ledelsen skal overholde. Der er persondataloven, de skal huske at inddrage medarbejderne i MED og de skal varsle indførelsen.

Her har vi samlet de vigtigste regler.

Lovgivning
I loven styres GPS-overvågning af Databeskyttelsesforordningen. Den slår fast at der skal være et klart formål med indsamling af oplysningerne og at formålet skal være sagligt begrundet.

Behandling af personoplysningerne skal begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet.

Personoplysninger skal slettes eller gøres anonyme, når det ikke længere er nødvendigt for den dataansvarlige at have oplysningerne.
Læs mere i Databeskyttelsesforordningen artikel. 5 og 6

Inddragelse
Iflg. MED-rammeaftalen skal ledelsen inddrage medarbejderne i beslutninger.
De vigtigste paragraffer er § 6 og 7:

§ 6. Medindflydelse og medbestemmelse
Medindflydelse og medbestemmelse indebærer:
1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold,
2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og
3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler.

§ 7. Information og drøftelse
Stk. 1.
Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer.
Stk. 2.
Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger.

Bemærk at bestemmelserne i paragraf 6 og 7 er minimumsbestemmelser. Med andre ord kan man ikke forringe bestemmelserne i en lokal MED-aftale, kun forbedre dem.

Varsel
Ledelsen skal varsle medarbejderne før de sætter overvågning i gang. Det fremgår af Aftale om kontrolforanstaltninger (05.65) mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

§ 4
Stk. 1:
Kommunen skal senest 6 uger forud for iværksættelsen af nye kontrolforanstaltninger, jf.§ 3 informere de ansatte.
Stk. 2.
Informationen skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens overvejelser om de driftsmæssige begrundelser, hvilke oplysninger der tilvejebringes og håndteringen af disse oplysninger.
Stk. 3.
Hvis formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes ved en forudgående information, eller tvingende driftsmæssige grunde er til hinder herfor, skal kommunen informere de ansatte snarest muligt efter iværksættelsen af kontrolforanstaltningen samt redegøre for årsagen til, at der ikke kunne ske en forudgående information.

Gode spørgsmål til ledelsen, når den vil indføre GPS
● Skal systemet erstatte andre systemer?
● Hvor meget regner I med at spare med systemet?
● Hvad er omkostninger ved igangsættelse, administration og drift af systemet?
● Gemmes der løbende GPS-rutedata?
● Hvor længe gemmes data?
● Hvem har adgang til systemet?
● Hvordan undgår vi at systemet misbruges?
● Har I ikke tillid til jeres medarbejdere?
● Hvordan vil systemet motivere medarbejderne til at tage ansvar for selvstændige beslutninger?
● Hvordan vil I undgå at det vil ramme trivslen når man overvåges?

OBS: Reglerne i denne artikel, tager udgangspunkt i den kommunale virkelighed.
Er du i tvivl om reglerne på dit område, så kontakt fagforeningen
.

Artiklen har været bragt i Fagligt Fokus nr. 6/2020 - på Specialarbejdernes egne sider

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt