Nyheder
Udtalelse: Fjern de diskriminerende regler Flere af vores kolleger er desværre havnet i den situation, at de ikke kan få en permanent opholdstilladelse i Danmark, fordi de har taget et svendebrev som murer, siger Murersvendenes Brancheklub i København.

Bestyrelsen i Murersvendenes Brancheklub i København udtaler at skiftende regeringers forsøg på at jage folk ud af Danmark har taget en grotesk drejning.

Flere af vores kolleger er desværre havnet i den situation, at de ikke kan få en permanent opholdstilladelse i Danmark, fordi de har taget et svendebrev som murer.

Det er i dag sådan, at for at få permanent opholdstilladelse i Danmark, skal man opfylde en lang række krav. Et af dem er at man skal have fuldtidsarbejde i 3 ud af de sidste 4 år før man ansøger om permanent opholdstilladelse. Her har man fra politisk hold valgt ikke at tælle praktikperioder under uddannelsen med.

Men for os faglærte ligger det utrolig langt fra virkeligheden, når man regner vores læretid med som et almindeligt praktikforløb. Som lærling indgår man i den daglige produktion, får løn og betaler skat - på lige fod med alle andre hårdtarbejdende arbejdere.

Som vi alle ved, er vores branche præget af vinterarbejdsløshed og ansættelser som ophører, når byggeriet står færdig. For at vores kolleger uden permanent opholdstilladelse kan komme i betragtning til en permanent opholdstilladelse skal de altså være i fuld beskæftigelse, og med de nuværende regler betyder det, at de kan presses mere, end dem der allerede har, eftersom de i højere grad er nødt til at holde fast i deres arbejde, uanset om det forgår til uanstændige løn og arbejdsforhold.

Vi ser disse regler som usolidariske og som et klart tegn på, at de skiftende regeringers forsøg på at jage folk ud og væk fra Danmark har taget en grotesk drejning.

Det er ikke i orden at mennesker skal tvinges til at være usikre på deres fremtid, bare fordi de har valgt at tage en uddannelse.

Vi opfordrer regeringen til at ændre reglerne, så vores kolleger ikke diskrimineres og så vores uddannelser ikke gøres mindre attraktive at tage.

Vi har brug for flere faglærte og vi har brug for at alle i vores samfund kommer med!

Læs Mousa Zares historie


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt